Istraživački projekt RESPIVIRUS [IP-2016-06-7556]

Novi i zapostavljeni virusni uzročnici infekcija dišnog sustava u vulnerabilnim skupinama bolesnika
[New and neglected respiratory viruses in vulnerable groups of patients]

 

Trajanje projekta: 1.3.2017.-28.2.2021.

Nositelj projekta: Nastavni zavod za javno zdravstvo „ Dr Andrija štampar“

Partneri u projektu: Rochester University Hospital,

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Klinika za infektivne bolesti“ Dr Fran Mihaljević“,

Klinika za dječje bolesti Zagreb,

Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije,

Opća bolnica Karlovac

Voditeljica projekta: Izv. prof. Sunčanica Ljubin Sternak

 

 

Strateški značaj

Akutne infekcije dišnog sustava (ARI) najčešće su infekcije ljudi svih dobnih skupina, a kako su većinom uzrokovane virusima, najčešći su razlog nepotrebnog propisivanja antibiotika – jednog od vodećih javno zdravstvenih problema. ARI su osobito značajan uzrok pobolijevanja i smrtnosti  vulnerabilnih skupina bolesnika kao što su djeca kod kojih na ishod bolesti utječe mali promjer dišnih puteva i nezrelost imunog sustava i osobe starije dobi koje su opterećene kroničnim bolestima i procesom imunosenscencije. Virusne ARI od bakterioloških nije moguće razlučiti bez specifične virološke dijagnostike. Razvoj pak metoda laboratorijske dijagnostike doveo je do otkrića novih virusnih uzročnika ARI (metapneumovirus, bokavirus, novi koronavirusi) ali i omogućio detekciju mnogih do sada teško dokazivih i zbog toga zapostavljenih uzročnika (respiratorni enterovirusi, parehovirusi, virus parainfluence tip 4).

Glavni cilj projekta

Cilj ovog projektnog prijedloga je utvrditi epidemiološke karakteristike i kliničko značenje 15 virusnih uzročnika ARI (virusi influence, tip A i B, virusi parainfluence tipovi 1-4, respiratorni sincicijski virus tip A i B, metapneumovirus, koronavirusi 229E/NL63 i OC43/HKU1, enterovirus, rinovirus i parehovirus) s posebnim osvrtom na novootkrivene i zapostavljene virusne uzročnike, u vulnerabilnim skupinama bolesnika multiplex PCR metodom.

Očekivani rezultati i krajnji doprinos

Suvremena, brza i učinkovita dijagnostika doprinosi kvaliteti zdravstvene skrbi posebno osjetljivih  skupina bolesnika jer omogućuje izbjegavanje uzimanja nepotrebnih i suvišnih lijekova a što za posljedicu često ima nepoželjne nuspojave (npr. Clostridium difficile kolitis). Precizni epidemiološki podaci o etiologiji kao i kliničkom značenju pojedinih virusnih infekcija omogućit će razvoj nacionalne javno zdravstvene strategije vezane uz ARI (specifične mjere prevencije  virusnih infekcija u osjetljivim skupinama bolesnika). Krajnji doprinos ovog projekta je poduprijeti javno zdravstvene mjere koje se poduzimaju u svrhu promjene uobičajene prakse rutinskog propisivanja antibiotika za liječenje ARI u korist dijagnostike virusnih infekcija, a s dugoročnim ciljem prevencije bakterijske rezistencije, osobito one koja je povezana s dugotrajnom medicinskom skrbi bolesnika.

Suradnici na projektu

Provedba projekta

Skupovi/Publikacije