Rezultati ispitivanja kakvoće vode za kupanje jezera Jarun i Bundek

[Jarun]

 

Trajanje sezone kupanja prema stavku 2. članka 4. Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14) u pravilu obuhvaća razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Uredba u Tablici 1. Priloga 1. definira Standarde za ocjenu kakvoće vode nakon svakog ispitivanja.

Ocjene kakvoće vode jezera Jarun i Bundek ne temelju rezultata ispitivanja uzoraka vode uzetih 08. rujna 2020. godine prikazane su u sljedećoj tablici: 

 Jezero

Plaža

 Točka uzorkovanja

 Ocjena kakvoće vode

Jarun

 Veliko jezero

TU 01

Dobra

TU 02

Izvrsna

TU 03

Dobra

TU 04

Izvrsna

 TU 05

Dobra

TU 06

Dobra

 Malo jezero

TU 07

Izvrsna

TU 08

Izvrsna

TU 09

Izvrsna

TU 10

Izvrsna

TU 11

Izvrsna

TU 12

Izvrsna

 Otok veslača

TU 13

Izvrsna

Otok Trešnjevka

TU 14

Dobra

Otok Univerzijade

TU 15

Dobra

TU 16

Dobra

Bundek

Veliko jezero

B-1
istočna obala

Izvrsna

B-2
zapadna obala

Izvrsna

B-3
južna obala

Izvrsna

 

Standardi za ocjenu kakvoće voda nakon svakog ispitivanja (Prema Uredbi NN 51/14).

Pokazatelj Ocjena Metoda ispitivanja
    Izvrsna         Dobra    
    crijevni enterokoki (bik/100 ml)     ≤ 200 ≤ 400     HRN EN ISO 7899-2*    
    Escherichia coli (bik/100 ml)     ≤ 500 ≤ 1000     HRN EN ISO 9308-3*     
Kada su vrijednosti bik/100 ml pojedinoga pokazatelja više od vrijednosti navedenih u tablici, smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja te da kakvoća vode NIJE ZADOVOLJAVAJUĆA.

* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 Kartografski prikaz točaka uzorkovanja za jezera Bundek (PDF) i Jarun (PDF).Sve informacije vezano uz ispitivanje kakvoće vode za kupanje dostupne su i na Web-stranici www.zagreb.hr.

 

Koje su preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" građanima tijekom kupališne sezone?