Rezultati ispitivanja kakvoće vode za kupanje, sezona 2019.

 

Trajanje sezone kupanja prema stavku 2. članka 4. Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14) u pravilu obuhvaća razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Uredba u Tablici 1. Priloga 1. definira Standarde za ocjenu kakvoće vode nakon svakog ispitivanja.

 

Ocjene kakvoće vode jezera Jarun i Bundek ne temelju rezultata ispitivanja uzoraka vode uzetih 30. srpnja 2019. godine prikazane su u sljedećoj tablici:

 

 Jezero 

Plaža

 Točka uzorkovanja 

 Ocjena kakvoće vode 

Jarun

 Veliko jezero

TU 01

Izvrsna kakvoća

TU 02

Izvrsna kakvoća

TU 03

Izvrsna kakvoća

TU 04

Izvrsna kakvoća

 TU 05

Izvrsna kakvoća

TU 06

Izvrsna kakvoća

 Malo jezero

TU 07

Izvrsna kakvoća

TU 08

Izvrsna kakvoća

TU 09

Izvrsna kakvoća

TU 10

Izvrsna kakvoća

TU 11

Izvrsna kakvoća

TU 12

Izvrsna kakvoća

 Otok veslača

TU 13

Izvrsna kakvoća

Otok Trešnjevka

TU 14

Izvrsna kakvoća

Otok Univerzijade

TU 15

Izvrsna kakvoća

TU 16

Izvrsna kakvoća

Bundek

Veliko jezero

B-1

istočna obala

Izvrsna kakvoća

B-2

zapadna obala

Izvrsna kakvoća

B-3

južna obala

Dobra kakvoća

 

 Standardi za ocjenu kakvoće voda nakon svakog ispitivanja (Prema Uredbi NN 51/14) 

Pokazatelj Ocjena Metoda ispitivanja
    Izvrsna         Dobra    
    crijevni enterokoki (bik/100 ml)     ≤ 200 ≤ 400     HRN EN ISO 7899-2*    
    Escherichia coli (bik/100 ml)     ≤ 500 ≤ 1000     HRN EN ISO 9308-3*     
Kada su vrijednosti bik/100 ml pojedinoga pokazatelja više od vrijednosti navedenih u tablici, smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja te da kakvoća vode NIJE ZADOVOLJAVAJUĆA.


* akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007

 

Kartografski prikaz točaka uzorkovanja za jezera Bundek (PDF) i Jarun (PDF).

 

Sve informacije vezano uz ispitivanje kakvoće vode za kupanje dostupne su i na Web-stranici www.zagreb.hr.

 

Koje su preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" građanima tijekom kupališne sezone?