Sigurnost i zdravlje na radu se tiču svakoga. Dobro je za vas. Dobro je za posao.

Međunarodna organizacija rada (ILO – International Labour Organization) obilježava 28. travnja Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, temeljen na tripartitnoj osnovi i socijalnom dijalogu još od 2003. godine. Na isti datum u Hrvatskoj obilježavamo Nacionalni dan zaštite na radu uz nastojanje da se utječe na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe sigurnosti i zaštite zdravlja na radu jer svaki čovjek ima pravo na sigurno radno mjesto i zdravo okruženje koje će mu omogućiti normalan socijalni i ekonomski produktivan život, što je u skladu s načelima UN-a, SZO-a, i ILO-a. Ovo ima poseban značaj jer radeći provodimo trećinu svog života. Radom se omogućava ekonomski neovisan život, razvijanje sposobnosti te ostvarivanje socijalnih kontakata. Ove godine pokreće se i globalna kampanja s ciljem unaprjeđenja sigurnosti i zdravlja na radu mladih radnika te sprječavanje dječjeg rada. Više od 15% svjetske radne snage, 541 milijun mladih radnika, čine mladi u dobi od 15 do 24 godine. U taj broj je uključeno i 37 milijuna djece koja rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima. Ograničeno životno i radno iskustvo čine mlade vulnerabilnom skupinom na radnim mjestima uz veću vjerojatnost da će doživjeti ozbiljne nesreće, postati žrtve nasilja i uznemiravanja na radnom mjestu. Kod mladih radnika evidentirano je čak 40% više ozljeda na radu u odnosu na radnike starije od 25 godina. Upravo zbog navedenih razloga njihova je zašita na popisu prioriteta Europske unije te se predlaže primjena uspješnih strategija, kao što je uključivanje edukacije o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu u obrazovni sustav.

Istovremeno započinje europska dvogodišnja kampanja (2018./2019.) obilježavanjem Dana zaštite na radu uz glavnu poruku “Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima”. Postojeći slogan svih kampanja za zdrava mjesta rada je „Sigurnost i zdravlje na radu se tiču svakoga. Dobro je za vas. Dobro je za posao.“

Osnovne poruke kampanje su:

 • uspostaviti kulturu prevencije - zajedno raditi na rješavanju opasnosti od opasnih tvari;

 • opasne tvari također utječu i na mjesto rada;

 • postupanje s opasnim tvarima je uvijek relevantno i važno;

 • važno je slijediti zakonodavstvo i postojeće propise – prvo primijeniti najučinkovitije mjere;

 • praktična rješenja – najprije pokušajte ukloniti rizik;

 • postupanje s opasnim tvarima – osigurati smjernice i podršku;

 • obratiti pažnju na kancerogene;

 • uzeti u obzir potrebe određenih skupina radnika koji su posebno u opasnosti;

 • postoji zakonodavni okvir za zaštitu radnika od opasnih tvari koji je potrebno primjenjivati.

Strateški ciljevi kampanje su:

 • Podizanje svijesti o važnosti i odnosu u postupanju/poslovanju s opasnim tvarima osiguravajući činjenice i podatke o izloženosti i utjecaju na radnike.

 • Promicanje procjenjivanja rizika, uklanjanje i zamjene i hijerarhije preventivnih mjera pružanjem informacija o praktičnim alatima i primjerima dobre prakse.

 • Podizanje svijesti o rizicima povezanim s izloženosti karcinogenima na poslu, podržavaju razmjenu dobrih praksi.

 • Ciljanje skupine radnika s posebnim potrebama i višim razinama rizika, zbog ograničenog znanja u odnosu na opasne tvari pružajući i osiguravajući činjenice i brojke kao i podatke o dobrim praksama.

 • Unaprjeđivanje svijesti o razvoju politike tj. o zakonodavnom okviru pregledanjem postojećeg okvira i postojećih vodiča.

Pridružite se izgradnji kulture prevencije za zdravo mjesto rada 

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) istražuje, razvija i širi pouzdane i nepristrane informacije o sigurnosti i zdravlju te surađuje s ostalim partnerskim organizacijama u Europi kako bi unaprijedila uvjete rada. EU-OSHA promiče preventivne pristupe u pet koraka:

 1. identificirati opasnosti i rizike, kao i radnike kojima oni prijete; 

 2. procijeniti rizike i postaviti prioritete;

 3. odlučiti o preventivnim aktivnostima; 

 4. poduzimati potrebne akcije;

 5. nadzirati situacije.

Intervencije moraju biti u skladu s relevantnim zakonskim zahtjevima. Sigurnost i zaštita zdravlja na radu ne mogu se provoditi bez kvalitetne zaštitne opreme prilagođene poslovima koje radnici obavljaju u svojoj organizaciji. Osobito je važno usmjeriti pažnju na poboljšanje sigurnosti i zdravlja mladih radnika, od promicanja pravednog zapošljavanja mladih, sve do međusobnog povezivanja u borbi protiv opasnih uvjeta na radu te svih drugih oblika dječjeg rada. 

Pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh, Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo