Sklopljeni ugovori o međunarodnoj suradnji NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ s Nacionalnim institutom za javno zdravstvo Republike Makedonije i Centrom za javno zdravstvo Skopje

15. siječnja 2016. – Prilikom službenog posjeta Nacionalnom institutu za javno zdravstvo Republike Makedonije, ravnatelj Zavoda dr. Zvonimir Šostar i direktor Nacionalnog instituta Ass. Dr-r. Shaban Mehmeti, potpisali su Ugovor o međunarodnoj suradnji ustanova. Isti definira partnerstvo i suradnju u stvaranju Regionalne mreže za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe, kao i u području javnog zdravstva, zaštite okoliša, epidemiologije, mikrobiologije, znanstvenih istraživanja i razvoja. Također, Ugovor o suradnji sklopljen je i s Centrom za javno zdravstvo Skopje, kojim su ravnatelj Šostar i direktor Šemsi Musa, dr. med. definirali aktivno sudjelovanje Centra u Mreži, kao i u ostalim znanstvenim i stručnim aktivnostima.

Mreža za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane Jugoistočne Europe, jedinstveno javnozdravstveno udruženje u Europi, postavit će nove standarde u zaštiti zdravlja građana. Radi se o prvoj europski organiziranoj skupini javnozdravstvenih i nastavnih ustanova, fakulteta i laboratorija koja će okupljati ustanove i institucije iz 11 zemalja jugoistočne Europe. Uz glavne ciljeve, kao što je poboljšanje zdravlja i gospodarstva u cijeloj regiji, jačanje potrebe za osiguranjem standardizacije kontroliranja zdravstvene ispravnosti hrane, poticanje testiranja i inspekcijskog nadzora te menadžment kvalitete (akreditacije i certifikacije hrane), kao temeljne djelatnosti u području sigurnosti hrane, Mreža će značajan doprinos ostvarivati i prema proizvođačima, odnosno distributerima prehrambenih proizvoda, pružajući im potporu u standardizaciji primarne proizvodnje, transporta, prodaje te kontrole dobavljača i roba. Uz to će se proizvođačima osigurati i stručna pomoć u usklađivanju s regulativom i standardima zemalja uvoznika, a provodit će se i specijalizirane edukacije, tečajevi, savjetovanja, simpoziji, kongresi te konferencije. Prvi zajednički projekti Mreže, koji se pokreću početkom godine, bit će usmjereni na promociju sigurnosti hrane prilikom njene proizvodnje i plasmana na tržište, ujednačavanje legislative iz područja sigurnosti, kvalitete i zdravstvene ispravnosti hrane te promociju preventivnih analiza tijekom proizvodnje i plasmana proizvoda.