Služba za kliničku mikrobiologiju

 • Voditeljica Službe:
 • prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, prim. dr. med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 160
 • 385 1 46 96 303
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 006
 • E-mail:
 • jasmina.vranes@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Služba za kliničku mikrobiologiju je od 09.04.2015. godine akreditirana prema normi HRN EN ISO 15189:2012 Posebni zahtjevi za kvalitetu i osposobljenost medicinskih laboratorija iz područja kliničke mikrobiologije opisanom u prilogu Potvrde o akreditaciji (vidi prilog potvrdi o akreditaciji). Broj potvrde o akreditaciji ISO 15189 HAA je 7484. 

Služba obuhvaća sedam odjela čiji rad je organiziran na dvije lokacije pa se djelatnost Službe obavlja većim dijelom u zgradi III Zavoda (Mirogojska c. 16), a manjim na dislokaciji u prostorima Doma zdravlja Centar - Novi Zagreb u Remetinečkom gaju 14. U Službi radi ukupno oko 60 djelatnika, njih 13 su doktori medicine - specijalisti kliničke mikrobiologije, od čega su troje magistri znanosti i troje doktori znanosti. 

Rad Službe u potpunosti zadovoljava potrebe za mikrobiološkom dijagnostikom izvanbolničkih pacijenata u gradu Zagrebu pa je djelatnost koncipirana tako da je na jednom mjestu moguća obrada uzorka bez obzira o vrsti uzročnika (bakterije, virusi, gljive ili paraziti). Stoga je djelatnost organizirana unutar laboratorija Odjela za mokraćno-spolne infekcije, Odjela za infekcije dišnog sustava i infekcije kože i mekih tkiva, Odjela za spolno-prenosive, krvlju-prenosive i sustavne infekcije te Odjela za infekcije probavnog sustava.
 
Godine 2004. utemeljen je i počeo je s radom Odjel za molekularnu mikrobiologiju koji upotrebljava najsuvremenije amplifikacijske metode za otkrivanje različitih uzročnika neovisno o vrsti uzorka, gdje se rabe molekularne metode za detekciju i genotipizaciju bakterija, virusa i parazita kao što su kvantitativni i kvalitativni PCR, multipleks PCR, reverzna hibridizacija na traci itd. Godine 2006. počeo je s radom i Laboratorij za serologiju koji je danas opremljen s imunoanalizatorima pomoću kojih se brzo može obraditi veliki broj uzoraka i tako detekcijom protutijela u serumu pacijenta indirektno postaviti etiološka dijagnoza neke bakterijske, virusne ili parazitarne infekcije.
 
Odjel za mikrobiološke podloge i sterilizaciju priređuje hranjive podloge za potrebe Službe za kliničku mikrobiologiju i Službe za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, te provodi dekontaminaciju, sterilizaciju i kontrolu ispravnosti sterilizacije za vanjske korisnike. Svi Odjeli Službe rade u novouređenim prostorima čije je renoviranje završeno 2013. godine, kada je i obnovljena oprema. Odjel za vanjske korisnike smješten je u Domu zdravlja Remetinečkom gaju, također u renoviranom prostoru prilagođenom djelatnosti Službe.
 
Poboljšanje dostupnosti mikrobiološke dijagnostike jedan je od strategijskih ciljeva Službe. Uvođenjem novog informatičkog programa stekli su se svi preduvjeti za elektronsko zaprimanje uputnica i slanje nalaza, što će znatno skratiti čekanje na nalaz.
 
Pored osnovne dijagnostičko-konzilijarne djelatnosti, u zadaće Službe za kliničku mikrobiologiju spadaju i preventivne aktivnosti i programi pa u sklopu tih aktivnosti Služba surađuje s drugim strukama u Zavodu i njeguje multidisciplinarni pristup, posebno na području zaštite reproduktivnog zdravlja i sprečavanju širenja spolno-prenosivih bolesti i krvlju-prenosivih bolesti (naglasak na vulnerabilne skupine: trudnice, mladi, ovisnici, kronični bolesnici, starije osobe i dr.). Također se nadzire osjetljivost bakterija na antibiotike i monitorira rezistencija, na temelju čega se izrađuju preporuke za empirijsku terapiju infektivnih bolesti, a Služba ima i značajnu edukativnu ulogu.
 
Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, prim. dr. med., voditeljica Službe 

 

Aktualni projekti

Projekt COST CA-15114: AMICI – Oblaganje anti mikrobnim sredstvima i materijalima u svrhu sprečavanja zaraznih bolesti  (engl. Anti-MIcrobial Coating Innovations to prevent infectious diseases - AMICI)

Projekt Hrvatske zaklade za znanost IP -2016-06-7556: Novi i zapostavljeni virusni uzročnici infekcija dišnog sustava u vulnerabilnim skupinama bolesnika (engl. New and neglected respiratory viruses in vulnerable groups of patients)