Služba za ljudske potencijale, pravne i opće poslove

Ljudski potencijali

 • Suzana Vukomanović, dipl. iur.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 148
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 102
 • E-mail:
 • suzana.vukomanovic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

U Službi se izvode poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, pravni poslovi, poslovi upravljanja dokumentima te se pripremaju izvještaji za ravnatelja i Upravno vijeće.