Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju

 • Voditeljica Službe:
 • dr. sc. Adela Krivohlavek, dipl. ing.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 240
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 015
 • E-mail:
 • ekologija@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju osposobljena je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006) za ispitivanje hrane, hrane za životinje, voda, predmeta opće uporabe, tla, muljeva i otpada, vanjskog zraka, emisije onečišćujućih tvari u zraku iz stacionarnih izvora, nepropusnosti kanalizacijskih sustava i sustava za pohranu vode, uzorkovanje vode, hrane, tla, muljeva i otpada.

Djelatnici Službe stručno su i tehnički osposobljeni za rad u skladu s međunarodno prihvaćenim smjernicama. Kontinuirana suradnja s domaćim i međunarodnim laboratorijima odvija se u svrhu unapređenja analiza. Niz akreditiranih metoda iz fiksnog i fleksibilnog područja (Potvrda i prilog potvrdi o akreditaciji) odobren je od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Mogućnost proširenja akreditiranog područja odvija se u skladu s potrebama korisnika naših usluga i stručnom procjenom djelatnika.

Služba za zdravstvenu ekologiju svoju djelatnost provodi putem ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kvalitete uzoraka hrane i predmeta opće uporabe te drugih uzoraka iz okoliša (voda, zrak, tlo, otpad, otpadne vode), radi prevencije, praćenja i unapređenja zdravlja građana i očuvanja okoliša.

Laboratoriji Službe uključeni su u znanstveno-istraživačke projekte, godišnje monitoringe Ministarstva zdravlja, Hrvatske agencije za hranu (HAH) i Ureda za zdravlje grada Zagreba i dio su nastavne baze Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, Sveučilišta u Botswani i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

 

Obrasci za sklapanje usluga