Služba za znanost i nastavu

 • Telefon:
 • 385 1 46 96 352
 • 385 1 46 96 353
 • 385 1 46 96 166
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 017
 • E-mail:
 • znanost-nastava@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

 

U Službi se odvijaju znanstveno-istraživačke, nastavne i publicističko-informativne aktivnosti te poslovi potpore radu Ureda ravnatelja i službi Zavoda:

 

 • znanstveni i stručni rad
 • organizacija farmakoepidemioloških tribina
 • analiza potrošnje lijekova u populaciji Republike Hrvatske i Grada Zagreba
 • podatkovne i statističke analize podataka te potpora korisnicima analitičkoga softvera u Zavodu
 • nabava stručne i znanstvene literature za potrebe Zavoda i Knjižnice
 • evidencija i izvještavanje o stručnom i znanstvenom radu i znanstvenicima Zavoda
 • osiguravanje usklađenosti istraživanja s etičkim principima provođenja istraživanja

 

 • održavanje nastave (klinička farmakologija)
 • organizacija prakse studenata u Zavodu
 • edukacija zaposlenika o podatkovnim i statističkim analizama i primjeni analitičkoga softvera
 • koordinacija i evidencija nastave

 

 • uređivanje i objavljivanje godišnjega Pregleda stručnih i znanstvenih radova
 • planiranje, organizacija i realizacija odnosa s medijima i javnošću
 • planiranje, organizacija i realizacija odnosa sa suradničkim ustanovama i tvrtkama
 • organizacija javnih događanja u Zavodu
 • dizajn, priprema i uređivanje tiskanih i elektroničkih publikacija te drugih informativnih sadržaja o aktivnostima Zavoda
 • uređivanje sadržaja Web-portala Zavoda i e-časopisa Zdravlje za sve

 

 • protokolarni poslovi u Uredu ravnatelja
 • priprema izvještaja i dokumenata za Upravu
 • rezervacija termina korištenja dvorana Zavoda
 • psihološko testiranje kandidata za posao i analiza rezultata testiranja
 • briga za resurse Knjižnice.

 

U Službi djeluje Referentni centar Minstarstva zdravlja za farmakoepidemiologiju te je u njezinoj odgovornosti Knjižnica.

 

Politika kvalitete za znanost i nastavu

 

U Zavodu djeluje pet referentnih centara Ministarstva zdravstva: Referentni centar za farmakoepidemiologiju, Referentni centar za zaštitu zdravlja starijih osoba, Referentni centar za bjesnoću, Referentni centar za analize zdravstvene ispravnosti hrane i Referentni centar za dijagnostiku spolno prenosivih infekcija. Služba izvještava Upravu o rezultatima raznih aktivnosti referentnih centara.

 

U Službi se izvodi koordinacija i evidencija nastave, organizacija praktične nastave studenata u Zavodu te komunikacija sa školskim i visokoškolskim ustanovama. Znanstvenici i predavači Nastavnoga zavoda održavaju nastavu učenicima srednjih škola i studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija različitih obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj (medicinski, farmaceutski, prehrambeni i drugi fakulteti). Nastava se također odvija u dvoranama Zavoda koje su opremljene informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i projektorima te u Knjižnici koja je u sklopu Službe. Knjižnica je također opremljena informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i projektorom te znanstveno-stručnom literaturom, a svojim je zaposlenicima, suradnicima i polaznicima nastave otvorena svakoga radnog dana. 

 

Aktualno

Projekt COST CA-15208 projekt RANCARE – racioniranje – nedostatna njega: internacionalni i multidimenzionalni problem (eng. Rationing - Missed Nursing care: An international and multidimensional problem)