…što je Tekućinska citologija (LBC)?

Tekućinska citologija (Liquid-based cytology) je nova metoda u prevenciji raka vrata maternice, umjesto Papa testa. To je citološka analiza stanica kojom se otkrivaju promjene koje prethode raku vrata maternice. Iz jednog uzorka sad se mogu učiniti, bez dodatnih neugodnosti dva testa: HPV test i LBC odjednom. Glavne prednosti u odnosu na klasični Papa test su što stanice na staklo nanosi specijalni uređaj. Takav sloj stanica primjereniji je za analizu jer na sadrži krv, sluz i/ili upalne stanice koje smetaju pri analizi te se nalaz može brže očitati - rezultati testa dostupni su u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“  za najviše 7 dana!

Po čemu se analiza stanica metodom tekućinske citologije razlikuje od klasičnog Papa testa?

Način prikupljanja stanica je isti, no umjesto da se stanice ručno razmazuju na predmetno stakalce, ispiru se u bočicu s otopinom za transport koja štiti stanice. Tim postupkom stanice se otpuštaju u tekućinu koja prihvaća gotovo sve stanice s obriska. Klasičnim Papa testom samo se dio prikupljenih stanica nanese na predmetno stakalce. Tekućinska citologija (LBC) prvo je značajno poboljšanje metode Papa testa otkad je isti uveden, prije 50 godina!

Služba za javno zdravstvo - Centar za reproduktivno zdravlje i Služba za kliničku mikrobiologiju - Odjel za molekularnu dijagnostiku