Što možemo učiniti kako bismo u praksi planirali i implementirali smanjenje tereta kroničnih bolesti?

Jasno je kako europski zdravstveni sustavi u budućnosti moraju postati učinkovitiji. Društvo koje stari zajedno s rastućom incidencijom kroničnih bolesti važna je činjenica u donošenju vladinih odluka o zdravstvenom sustavu i ulaganjima u javno zdravstvo. Kronične bolesti, kao što su dijabetes i kardiovaskularne bolesti, u Europi pogađaju osam od deset osoba u dobi iznad 65 godina. Na liječenje ovih bolesti svake godine u EU potroši se oko 700 bilijuna eura.

Trogodišnji zajednički EU akcijski plan JA CHRODIS, kojeg su osnovali Europska komisija i zemlje članice (uz Island i Norvešku) uključujući 73 partnera (među kojima je i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“) za cilj ima smanjenje tereta kroničnih bolesti stimulirajući razmjenu i povećavanje dobre prakse u području kroničnih bolesti i zdravog starenja.

JA CHRODIS usvojio je sljedeću definiciju „dobre prakse“: „Dobra praksa nije samo praksa koja je dobra, već praksa koja se pokazala dobrom i daje dobre rezultate te se stoga preporučuje kao model korištenja. To je uspješno iskustvo, koje je u širem smislu provjereno te zaslužuje biti podijeljeno kako bi ga usvojio što veći broj ljudi.“

Određena su četiri glavna područja koja je potrebno kontinuirano razvijati:

 • Promicanje zdravlja i primarna prevencija kroničnih bolesti;

 • Organizacijske intervencije usmjerene na osobe oboljele od više kroničnih bolesti;

 • Intervencije usmjerene na osnaživanje pacijenata oboljelih od kroničnih bolesti;

 • Nacionalni planovi dijabetesa.

 

12 koraka primjene prakse smanjenja tereta kroničnih bolesti

 

 1. Osmislite svoju praksu - osmislite praksu koju želite primijeniti ili unaprijediti, a koja se temelji na postojećem dokazu dobre prakse. Osmislite jasno definiran plan kako biste postigli taj cilj, uključujući monitoring i evaluaciju kao temeljne dijelove plana.

 2. Ciljana populacija - odredite ciljnu skupinu koju ćete uključiti u osmišljavanje i evaluaciju prakse, prema potrebi.

 3. Osigurajte odgovarajuća ulaganja i financijska sredstva - pobrinite se da praksa ima odgovarajuća financijska sredstva potrebna za inkorporiranje elemenata koji su potrebni da bi ista bila učinkovita. Pokušajte postići najveću moguću razinu pokrivenosti uz učinkovitu praksu.

 4. Budite opsežni no ne previše komplicirani - pokušajte obuhvatiti sve relevantne odrednice (uključujući socijalne) koristeći različite strategije prilagođene različitim okolnostima i lokalnim situacijama unutar opsega prakse. JA CHRODIS model multimorbiditeta preporučen je kao način bavljenja grupama pacijenata s najvećim zdravstvenim potrebama.

 5. Redovita interakcija sa sustavom - osigurati jak monitoring s dobrim sredstvima za njegovo provođenje te međusektorskom koordinacijom. Primjena učinkovitog partnerstva: zdravlje kao dio svih pristupnih politika vezanih uz promociju zdravlja, multidisciplinarne i međusektorske timove u zdravstvu, javno-privatna partnerstva. Više je moguće postići uključujući socijalnu skrb, poljoprivredu, promet, obrazovanje, zapošljavanje i na primjer, financijski sektor.

 6. Edukacija i usavršavanje - educirati one stručnjake i sudionike koji su uključeni u provedbu prakse i njezin ukupni i dugoročni cilj, uključujući i njegovatelje. Usavršiti ih da svoje poslove obavljaju vrlo kvalitetno i u međusobnoj koordinaciji.

 7. Poštivanje etičkih pitanja - sve intervencije provodit će se razmjerno potrebama. Ciljevi i strategije trebaju biti transparentne prema ciljanoj populaciji i zainteresiranim stranama. Poštivanje i promicanje autonomnosti ciljane populacije.

 8. Primjena dobrog upravljanja - odgovornost za zadatke, tokovi komunikacije, rad i odgovornosti.

 9. Osiguravanje održivosti - pobrinite se za dugoročni koncept intervencija i učinite ih čim isplativijim. Uzmite u obzir da su promicanje zdravlja i prevencija bolesti dokazano isplative mjere.

 10. Pravičnost - poduzimanje određenih mjera i napora kako bi se bavili socijalnim odrednicama zdravlja i brigom o pravičnosti, kao i populacijama kod kojih postoji velik rizik od nejednakosti (spol, socioekonomski status, nacionalnost, ruralno-urbana područja, osjetljive skupine).

 11. Procjena - stalno praćenje i ocjena intervencija i dobre prakse. Pobrinite se da postoji određen i primjeren okvir za procjenu struktura, procesa, ishoda i rezultata.

 12. Primjena CHRODIS platforme - prenesite svoju praksu na CHRODIS platformu uz procjenu vanjskih recenzenata. Iskoristite povratne informacije kako biste poboljšali svoju praksu. Prenesite svoju praksu na širu javnost koristeći CHRODIS platformu. Učite od ostalih registriranih na CHRODIS platformi, kontaktirajte ih i surađujte na pitanjima od zajedničkog interesa.