...što su to aktivno, zdravo starenje i indeks starenja?

To je stalan proces tijekom starenja koji osigurava obavljanje svakodnevnih aktivnosti, u svrsi unaprjeđenja zdravlja, očuvanja funkcionalne sposobnosti, sigurnosti i sudjelovanja starijih osoba u zajednici u kojoj žive doprinoseći kvaliteti njihovog življenja. Aktivno zdravo starenje ne znači samo tjelesnu, psihičku i radnu aktivnost nego i sudjelovanje u društvenim, kulturnim, gospodarskim i drugim aktivnostima i poslovima zajednice u kojoj živi starija osoba te uključuje intergeneracijsku solidarnost. 

(Izvor: WHO, Active ageing: A policy framework, 2002.; WHO, Strategy and action plan for healthy ageing in Europe, 2012 – 2020, www.euro.who.int/en/who-we-are/governance; www.stampar/gerontologija; Vodič 14 uputa/aktivno zdravo i produktivno starenje).

Jeste li znali što je indeks starenja?

Indeks starenja je osnovni demografski pokazatelj odnosa udjela starijih od 60 godina i udjela mlađih od 0 do 19 godina. Ukoliko je Indeks starenja veći od 40,0 - indikator je kritičnog odnosa mladih (0 do 19) i starijih (60 i više godina). Indeks starenja je u Hrvatskoj u popisnoj 2001. godine iznosio 90,7%, dok je u 2011. zabilježen porast na 115,0%.