Stručni skup "Mentalno zdravlje i...": ADHD - dijagnostičke i terapijske dileme, 19. studenog 2014.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti ima čast pozvati Vas na na Stručni skup „Mentalno zdravlje i ...“ s temom „ADHD - dijagnostičke i terapijske dileme", koji će se održati 19. studenog 2014. godine (srijeda) u 13,30 sati u Velikoj dvorani Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Mirogojska cesta 16.
 
Cilj nam je poboljšati suradnju među stručnjacima koji se svakodnevno susreću s problemima mladih. Skup je namijenjen stručnjacima s područja mentalnog zdravlja koji sudjeluju u zaštiti duševnog zdravlja djece i adolescenata: liječnicima školske medicine, liječnicima opće medicine, psiholozima, socijalnim pedagozima, pedagozima, medicinskim sestrama.
 

Program predavanja: 

13,30 - 13,45 Prijava
13,45 - 14,00 Uvodna riječ
14,00 - 14,30 „Dijagnostika i liječenje djece s hiperkinetskim poremećajem u psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež", Ljubica Paradžik, dr. med., subspec. dječje i adolescentne psihijatrije, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Zagreb
14,30 - 15,00 „Poteškoće u socijalnim odnosima i učenju kod učenika s hiperkinetskim poremećajem", prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galešev, Edukacijsko–rehabilitacijski fakultet
15,00 - 15,30 Pitanja i diskusija
 
Hrvatska liječnička komora boduje Stručni skup.