Suradnja u provedbi EIT HEALTH programa (HORIZON 2020)

Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ dogovorila je suradnju sa Sveučilištem u Zagrebu u organizaciji i provedbi Innovation Day-a, u sklopu EIT HEALTH programa, a s obzirom na ekspertizu i aktivnosti koje provodi. Koordinacija suradnje obavljati će se preko Službe za znanost i nastavu.

Sveučilište u Zagrebu od početka ove godine sudjeluje u EIT HEALTH programu, postavši time EIT Health Hub za Hrvatsku. EIT (European Institute of Innovation and Technology) aktivnosti se financiraju iz EU programa HORIZON 2020.

Sveučilište u provedbi navedenog programa promovira EIT HEALTH mogućnosti za financiranje obrazovnih programa za studente, mlade istraživače i kontinuirano usavršavanje zdravstvenih profesionalaca, između ostalih i u područjima Active Ageing & Healthy Living.

U sklopu EIT HEALTH aktivnosti Sveučilište u Zagrebu u studenom organizira Innovation Day za studente Sveučilišta.