Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama, 25. studenog 2015.

Svjetski dan borbe protiv nasilja nad ženama, odlukom Ujedinjenih naroda od 17. prosinca 1999. godine, obilježava se u znak sjećanja na dan kada je 25. studenog 1960. godine sestre Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal u Dominikanskoj republici brutalno dao ubiti diktator Rafael Trujillo. Ubijene su zbog svojih revolucionarnih aktivnosti i borbe za demokraciju i pravdu. 

U Europskom su parlamentu 2014. godine predstavljeni rezultati do sada najvećeg istraživanja o nasilju nad ženama u kojemu je sudjelovalo više od 42.000 žena. Rezultati ovog istraživanja su vrlo zabrinjavajući i ukazuju na to da je jedna od tri žene u Europskoj uniji od 15. godine života doživjela neku vrstu fizičkog ili seksualnog nasilja.

U Kanadi je svaka deseta žena žrtva nasilja svog partnera, u SAD-u svaka šesta, dok je Hrvatskoj svakih 15 minuta fizički zlostavljana jedna žena. Podaci su djelomično točni i zapravo umanjeni jer se većina žena nerado odlučuje prijaviti nasilnika, najčešće zbog straha od izazivanja nasilnika i uzrokovanja još težeg nasilja, ekonomske ovisnosti, niske razine samopouzdanja, mišljenja kako joj ionako nitko ne može pomoći...

Obiteljsko i seksualno nasilje dva su osnovna oblika rodno uvjetovanog nasilja što znači da su u više od 90% slučajeva žrtve žene, što potvrđuju i službeni podaci Ministarstva unutarnjih poslova RH. Prema konferenciji o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji održanoj u Hrvatskom saboru, u zadnjih deset godina čak 300 žena ubili su njihovi supruzi, partneri, sinovi ili članovi obitelji.

Osvješćivanje javnosti o nasilju u obitelji i nasilju nad ženama jedan je od bitnih aspekata u borbi protiv nasilja nad ženama, s ciljem podrške i pomoći ženama koje su izložene nasilju te općenito nastojanju da se nasilje u obitelji i nasilje nad ženama prepozna kao značajan društveni problem, da se mijenjaju predrasude i stavovi i da društvo kao cjelina, u svim aspektima, čini najviše što može kako bi se spriječilo nasilje.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti