Svjetski dan kontracepcije, 26. rujna 2016.

10. Svjetski dan kontracepcije obilježava se 26. rujna. Tim povodom organiziraju se brojne aktivnosti kojima je cilj educirati i savjetovati populaciju o različitim načinima i metodama sprječavanja neželjene trudnoće i spolno prenosivih bolesti.

Osnova svih kampanja i aktivnosti je podizanje svijesti o važnosti planiranja obitelji i različitim kontracepcijskim sredstvima koje ženama i muškarcima omogućuju da budu odgovorni prema svom tijelu i životu u cjelini. Širenjem digitalizacije i informatičke pismenosti u pore svakodnevnog života, ovaj oblik edukacije postaje ne samo dostupan širokim masama nego i najjednostavniji i najprihvatljiviji način edukacije populacije kojoj je prvenstveno potreban – mladim spolno aktivnim pojedincima i onima koji to planiraju postati.  

U tom svijetlu, posebnu zanimljivost najraširenije metode kontracepcije, hormonske oralne kontracepcije, čini pojava brojanih aplikacija za mobilne uređaje, takozvani specijalizirani podsjetnici (Pill Reminder App) koji dnevno obavještavaju i podsjećaju korisnice kako ne bi propustile i pravovremeno uzele/ popile kontracepcijsku tabletu. Povijesno je upravo uvođenje „pilula“ (kombiniranih oralnih kontraceptiva) 60-ih godina prošlog stoljeća, odigralo ključnu i revolucionarnu ulogu kao suvremena metoda planiranja obitelji, što se zadržalo i do današnjih dana.  

Iako, kada se govori o kontracepciji prvenstveno misli na mlade ljude, pravilno odabrana i primijenjena kontracepcija nužna je tijekom cjelokupnog reproduktivnog života djevojke, odnosno žene, ako govorimo o zaštiti od neželjene trudnoće te kontinuirano tijekom trajanja spolnog aktivnog života, ako govorimo o zaštiti od spolno prenosivih bolesti obaju spolova. 

Uz spomenute aplikacije, u javnosti su dostupne i brojne internetske stranice kao popularno sredstvo izmjene informacija i edukacije. Jedan od primjera je i internetska stranica www.your-life.com koja kroz neutralne informacije o kontracepciji i na atraktivan i pristupačan način pomaže korisnicima u „donošenju“ odluke o izboru kontracepcije. Važno je naglasiti kako je i dalje nužan kontakt sa zdravstvenim djelatnikom. U Hrvatskoj to se prvenstveno realizira kroz mrežu ginekologa primarne zdravstvene zaštite HZZO-a (51 tim u gradu Zagrebu), ali i privatnih ginekoloških ordinacija. S druge strane postoje specijalizirana savjetovališta kao što su Centar za mlade namijenjen školskoj i studentskoj populaciji ili Centar za reproduktivno zdravlje Službe za javno zdravstvo Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ namijenjen i  besplatno dostupan starijim dobnim skupinama. Uz savjetovanje o kontracepciji uvijek se vezuje i edukacija o spolno prenosivim bolestima, s ciljem sprečavanja konačno krajnje nepovoljnog ishoda, raka vrata maternice.  

Članak pripremila Maja Marić Bajs, dr. med., spec. javnog zdravstva, voditeljica Centra za reproduktivno zdravlje Službe za javno zdravstvo