U Borovju uspješno održana javnozdravstvena akcija „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“

U sklopu programa „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ uspješno je održana četvrta ovogodišnja javnozdravstvena akcija u novim prostorijama Udruge Zajednica Roma Hrvatske – Romski san.

Program se provodi u skladu s Akcijskim planom za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2020. jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukom Ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

Tijekom javnozdravstvene akcije pripadnici romske nacionalne manjine mogli su obaviti preventivni pregled koji obuhvaća analizu anamnestičkih podataka, određivanje krvnog tlaka i razine šećer u krvi (GUK), individualno savjetovanje o nastavku terapije i regulacije optimalnog krvnog tlaka i razine šećer u krvi, pravilnoj prehrani vezanoj uz navedena stanja, kao i tumačenje rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih nepovoljnih događaja, provjeru oštrine vida te preventivni mamografski pregled.

Stručnjaci Zavoda (liječnici, medicinske sestre, profesor kineziologije, nutricionista i edukacijski rehabilitator) održali su uz edukativna predavanja, individualna i grupna savjetovanja s temama „Zdravi stilovi života“, „Upoznavanje s pravima iz zdravstvenog osiguranja“ i „Reproduktivno i spolno zdravlje djevojaka i žena“. Svaki sudionik po završetku javnozdravstvene akcije dobio je brošuru i letke „Savjeti za zdravlje“, kao i poklon paket s promotivnim materijalima. 

Pripremila: Marija Škes, mag.educ.reh., Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo