Uprava

U Upravi se koordiniraju sve poslovne funkcije, obavljaju poslovi planiranja dugoročnih i srednjoročnih radnih zadataka Zavoda, daju smjernice za izradu Poslovnoga plana Zavoda i definiranje strateških ciljeva, donose smjernice za dugoročni i srednjoročni razvoj Zavoda, analiziraju  izvješća o financijskom upravljanju i kontroli te unutarnjoj reviziji, kako bi se osiguralo pravodobno, kvalitetno i zakonito donošenje odluka s obzirom na ravnateljevu odgovornost za sredstva koja se koriste pri obavljanju svih aktivnosti, provedbi planova i ostvarenju poslovnih rezultata u Zavodu.

 
Ravnatelj
dr. Zvonimir Šostar
 
Zamjenica ravnatelja za stručne poslove
dr. sc. Sandra Šikić, dipl. ing.
  
Glavna sestra Zavoda
Cecilija Rotim, mag. med. techn.
 

Telefon:

  • 385 1 46 96 151
  • 385 1 46 96 156

Telefaks: 385 1 64 14 006

E-mail: uprava@stampar.hr