Upravno vijeće

prof. dr. sc. Ana Stavljenić - Rukavina, dr. med., predsjednica

dr. sc. Pavle Kalinić, član

prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, dr. med., spec. klin. mikrobiologije, član

Vesna Matuš, dipl san. ing.

Diana Marinović, član

 

Uvid u zaključke sjednica Upravnog vijeća i službene dokumente usvojene na tim sjednicama moguće je dobiti upitom službeniku za informiranje NZZJZ "Dr. Andrija Štampar". 

 

Popis odluka donesenih na sjednicama Upravnog vijeća u 2018. godini

 Popis odluka donesenih na sjednicama Upravnog vijeća u 2017. godini

  Poziv i dnevni red sjednica Upravnog vijeća