Upute za korištenje InPouch TV – testa Trichomonas vaginalis

InPouch TV je samostalni i zatvoreni sustav za detekciju parazita mokraćno-spolnog sustava T. vaginalis. Sustav uključuje dvije plastične komorice oblika slova V koje su međusobno spojene uskim prolazom. Test InPouch TV potrebno je do upotrebe čuvati na temperaturi 18 – 25 °C, horizontalno položiti i zaštititi od direktnog sunčevog svjetla.

 

Prilikom inokulacije testa InPouch TV obvezno je koristiti zaštitne rukavice.

 

Preporučeni uzorci za detekciju parazita T. vaginalis jesu obrisak stražnjeg forniksa vagine žena i uzorak ejakulata (sperme) muškaraca. Obrisak stražnjeg forniksa vagine se uzima sterilnim drvenim štapićem s vatom. Prije davanja uzorka ejakulata pacijent ne smije mokriti najmanje dva sata, a od davanja uzorka i inokulacije medija ne smije proći duže od jednog sata.

 

Do upotrebe i nakon inokulacije test InPouch TV nikako ne pohranjivati na +4 °C ili zamrzavati. Rok trajanja testa jest 12 mjeseci od datuma proizvodnje navedenoga na testu.

 

Na svaki uzorak treba naznačiti ime i prezime pacijenta, vrstu uzorka i datum uzimanja uzorka, što se ispisuje isključivo na naljepnicu (donji dio komorice se koristi za mikroskopiranje).

 

Prije otvaranja testa InPouch TV, kako bi se spriječilo istjecanje tekućeg medija, potrebno je potisnuti medij prema dnu gornje komorice.

 

Uputa za uzimanje uzorka:

  1. Škarama se odreže gornji kraj komorice, neposredno iznad žute trake.
  2. Pomoću bijelih trakica otvori se gornja komorica.
  3. Obrisak vagine protrlja se uz stjenke komorice kako bi se inokulirao tekući medij, a bris se potom odbacuje. Ako se radi o uzorku ejakulata, tada je potrebno inokulirati kap uzorka u gornju komoricu.
  4. Komorica se zatvori zavrtanjem gornjega kraja komorice preko žute trake.
  5. Zavrtanje se nastavlja sve do plave naljepnice, pri čemu se tekući medij potiskuje u donju komoricu.
  6. Kako bi se spriječilo otvaranje komorice, učvrste se postranični krajevi žute trake.
  7. Inokulirani i zatvoreni InPouch TV-medij može se držati u vremenu do 48 sati na sobnoj temperaturi do trenutka transporta u laboratorij (do trenutka inkubacije na 37 °C).
  8. Rezultat pretrage može se očekivati nakon tri do pet dana.