Upute za uzimanje uzoraka za kultivaciju genitalnih mikoplazmi

U setu za uzimanje uzoraka za kultivaciju genitalnih mikoplazmi nalazi se plastična epruveta s transportnom podlogom i dva štapića za uzimanje obriska (deblji i tanji).

 

Transportna podloga čuva se na temperaturi 2 – 8 °C zaštićena od svjetla; njezin rok trajanja je do 60 dana.

 

Svaki uzorak potrebno je izvana obilježiti imenom i prezimenom pacijenta i vrstom uzorka.

 

Obrisak cerviksa 

 1. obrisak se uzorkuje upotrebom spekuluma;
 2. debljim štapićem odstraniti sluz i sekret s cerviksa (taj se bris baca);
 3. sterilnim štapićem  ući u cervikalni kanal oko 1 cm, rotirati ga  nastojeći sakupiti što više epitelnih stanica;
 4. štapić uroniti i isprati u transportnoj podlozi, ocijediti ga o rubove epruvete i odbaciti;
 5. inokulirani transportni medij čuvati do pet sati na temperaturi 18 – 25 °C ili do 48 sati na temperaturi 2 – 8 °C;
 6. ako se uzorak šalje bez transportne podloge potrebno ga je odmah dostaviti u laboratorij.

 

Obrisak uretre

 

 1. pacijent ne smije mokriti najmanje 2 sata prije uzimanja uzorka;
 2. odstraniti sluz ili upalni eksudat s ušća uretre;
 3. sterilnim štapićem ući 2 – 4 cm u uretru i rotirati ga 3 – 5 sekundi;
 4. pažljivo izvući štapić, uroniti ga i isprati u transportnoj podlozi, ocijediti o rubove epruvete i odbaciti;
 5. inokulirani transportni medij čuvati do 5 sati na temperaturi 18 – 25 °C ili do 48 sati na temperaturi 2 – 8 °C;
 6. ako se uzorak šalje bez transportne podloge potrebno ga je odmah dostaviti u laboratorij.

 

Urin (mokraća)

 1. ako se ne može uzeti prvi jutarnji urin, tada ne mokriti 2 – 4 sata prije uzimanja;
 2. da bi se izbjegao problem kontaminacije uzorka, postupak pripreme i uzimanja je isti kao  kod urina srednjeg mlaza (toaleta) samo što se za ovu pretragu koristi prvi mlaz mokraće;
 3. u sterilnu posudicu s čepom na navoj izmokriti najmanje 10 ml prvog mlaza mokraće;
 4. zatvorenu posudicu transportirati u laboratorij (čuvanje: do 24 sata na sobnoj temperaturi, potom na 2 – 8 °C).