Upute za uzimanje uzoraka za PCR-pretragu na Chlamydia trachomatis

Uzorak: obrisak endocerviksa, obrisak vagine, urin na Chlamydia trachomatis - PCR Metoda (cobas 4800 CT/NG Test)

 

Uzimanje uzorka

Na svaki uzorak naznačiti ime i prezime pacijenta, datum rođenja pacijenta, vrstu uzorka te datum uzimanja uzorka.

 

Obrisak endocerviksa

U setu za uzimanje uzorka (cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit) nalazi se plastična epruveta s transportnom podlogom cobas PCR Media i dva sterilna štapića – s tkanim vrhom (woven) i pahuljastim vrhom (flocked) za uzimanje obrisaka. 

Koristiti iskuljučivo štapiće za uzimanje obrisaka iz seta.

 • važno: prije uzorkovanja ne močiti štapiće u transportnu podlogu

 • štapićem s tkanim vrhom odstraniti sluz ili upalni eksudat s cerviksa; taj štapić potom odbaciti

 • štapićem s pahuljastim vrhom pažljivo bez doticanja vaginalne stijenke ući u endocervikalni kanal

 • u endocervikalnom kanalu rotirati štapić pet puta u jednom smjeru (ne rotirati više od toga)

 • pažljivo bez doticanja vaginalne stijenke izvući štapić

 • odmah uroniti štapić u epruvetu s transportnom podlogom do oznake na štapiću te ga prelomiti i odbaciti gornji dio štapića

 • pažljivo zatvoriti epruvetu i dostaviti je u laboratorij.

 

Obrisak vagine

U setu za uzimanje uzorka (cobas PCR Media Dual Swab Sample Kit) nalazi se plastična epruveta s transportnom podlogom cobas PCR Media i dva sterilna štapića – s tkanim vrhom (woven) i pahuljastim vrhom (flocked) za uzimanje obrisaka. 

Koristiti isključivo štapić s tkanim vrhom iz seta. Ne koristiti štapić s pahuljastim vrhom.

 • važno: prije uzorkovanja ne močiti štapić u transportnu podlogu

 • štapićem s tkanim vrhom ući pet centimetara duboko u rodnicu

 • 30-tak sekundi rotirati štapić u rodnici trljajući stijenke rodnice

 • pažljivo izvući štapić

 • odmah uroniti štapić u epruvetu s transportnom podlogom do oznake na štapiću te ga prelomiti i odbaciti gornji dio štapića

 • pažljivo zatvoriti epruvetu i dostaviti je u laboratorij

 

Urin

 • najmanje dva sata prije davanja urina ne mokriti

 • u sterilnu plastičnu (polipropilensku) posudicu s poklopcem na navoj izmokriti 10 do 50 ml prvog mlaza mokraće

 • pažljivo zatvoriti posudicu i odmah je dostaviti u laboratorij

Napomena: količina urina za pretragu ne smije biti manja od 10 ml niti veća od 50 ml. Prije davanja mokraće ne preporučuje se pranje vanjskog spolovila.

 

Posudica i/ili minimalni volumen

Obrisci: u setu: Plastična epruveta s transportnom podlogom cobas PCR Media i dva sterilna štapića – s tkanim vrhom (woven) i pahuljastim vrhom (flocked) za uzimanje obrisaka

Urin: Sterilna plastična (polipropilenska) posudica s poklopcem na navoj. Minimalna količina urina: 10 ml, a maksimalna količina urina: 50 ml

 

Pohrana/transport

Obrisak endocerviksa i vagine:

 • transport na 2 do 30 ºC

 • pohrana na 2 do 30 ºC do 12 mjeseci

Urin:

 • transport na 2 do 30 ºC; urin je potrebno odmah dostaviti u laboratorij 

 • pohrana na 2 do 30 ºC do 24 sata

 

Kriteriji za odbacivanje uzorka

 • nepravilno označen uzorak;

 • nepravilno transportiran uzorak;

 • nepravilno pohranjen uzorak;

 • nedostatna količina uzorka;

 • jako krvav uzorak (tamno crvene ili smeđe boje);

 • jako sluzav uzorak;

 • ukoliko je od uzorkovanja urina do njegove predaje u laboratorij proteklo više od 24 sata;

 • uzorak dostavljen u transportnoj podlozi kojoj je istekao rok uporabe.

 

Važne napomene: Ako dođe do kontakta transportne podloge i kože, očiju i/ili sluznica odmah isprati s velikom količinom vode. Transportnu podlogu do upotrebe čuvati na temperaturi od 15 do 30 ºC.