Upute za uzimanje uzoraka za PCR-pretragu na HPV visokoga rizika

U setu za uzimanje uzorka nalaze se posudica s transportnim medijem (PreservCyt Solution) i četkica za uzimanje obriska cerviksa (Cervex Brush). Do uzimanja uzorka set čuvati na temperaturi 15 – 30 °C.

 

Na svaki uzorak naznačiti ime i prezime pacijenta, datum rođenja pacijenta te datum uzimanja uzorka.

 

Obrisak cerviksa

 

  1. Odstraniti sluz ili upalni eksudat s cerviksa.
  2. Postaviti centralni dio četkice Cervex Brush u endocerviks dovoljno duboko da se kraći dijelovi četkice priljube uz egzocerviks.
  3. Lagano gurnuti i rotirati u smjeru kazaljke na satu pet puta.
  4. Uroniti četkicu u transportni medij PreservCyt Solution gurajući je o dno bočice desetak puta kako bi se dijelovi četkice razdvojili.
  5. Na kraju zarotirati četkicu čvrstim pokretom radi otpuštanja na njoj sakupljenog materijala.
  6. Odbaciti četkicu.
  7. Vrh četkice ne smije ostati u podlozi.
  8. Začepiti bočicu tako da se crne linije na čepu i bočici poklope.
  9. Transport uzorka do laboratorija, unutar 20 dana na temperaturi 2 – 30 °C.

 

Kontraindikacije:

Cervex Brush se ne smije koristiti nakon 10. tjedna trudnoće.

 

Vrijeme trajanja pretrage:

Minimalno dva dana. Maksimalno 15 dana (ovisno o broju zaprimljenih uzoraka).

 

Napomena:

Postupak smije obavljati samo kvalificirano medicinsko osoblje.