Vode za sport i rekreaciju - utjecaj na zdravlje

Voda nam nije samo nužno potrebna za važne funkcije unutar organizma, ona nam može pružiti i radost življenja. Vode za sport i rekreaciju predstavljaju dragocjenu oazu koja u prebrzom tempu života pruža trenutke opuštanja, razonode i rekreacije. 

Bez obzira na vrstu vode za rekreaciju (zatvorenu bazensku ili otvorenu površinsku poput jezera ili mora), okoliš vode za rekreaciju potrebno je održavati.

Sve o preporukama i mjerama zaštite zdravlja možete pronaći u našem e-časopisu „Zdravlje za sve“.

http://www.zdravljezasve.hr