Zdrav okoliš za zdravu uslugu - higijenski uvjeti i mogući utjecaj na zdravlje tijekom korištenja usluga za njegu tijela (spa, wellness, pedikura, manikura,..)

spa

Široj populaciji postaju sve dostupnije usluge njege tijela izvan naših kućanstava (spa, wellness, pedikura, manikura,…). Široki raspon ponude, visoka razina profesionalne usluge utemeljene na edukaciji zaposlenika i mogućnost upoznavanja usluga iz različitih krajeva svijeta osiguravaju visoki interes. Nedostatak vremena s druge strane pogodujući je čimbenik za korištenje usluge njege tijela  od strane stručno osposobljene osobe.

Niz je pitanja koja se postavljaju vezano za ove vrste usluga. Koje se infekcije se mogu dobiti? Što nam sve “prijeti“ iz kapljica vode? Odgovaraju li mikroorganizmima topli i vlažni prostori? Kako se pravilno održava bazenska voda?

Unutar laboratorija Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu voda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ rade se analize bazenskih voda sukladno Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/12) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda" (NN 88/14). Te propisane analize u bazenskoj vodi uključuju provjeru samo nekih bakterija i kemijskih čimbenika (trihalometana), dok se ostali kemijski čimbenici, plijesni i virusi ne prate. Stoga je vrlo važno podizanje razine svijesti opće populacije i pružatelja usluga, te promocija preventivnih provjera svih procesa, ne samo održavanja bazena.

Izuzetno rijetko se radi kontrola mikrobiološke čistoće u kozmetičkim salonima, saunama, solarijima i sl. iako je propisano  Pravilnikom o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom i Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da se treba raditi barem 2x godišnje. Provjera mikrobiološke čistoće znači provjeru čišćenja svih površina koje dolaze u kontakt s korisnikom usluga, čistoće pribora i ruku zaposlenika, provjera znanja zaposlenika u primjeni sredstava za čišćenje i dezinfekciju.  Također, potrebno je provjeriti učinkovitost samih sredstava za čišćenje i dezinfekciju sukladno propisima.  Uzimajući u obzir da nepovoljni mikroklimatski uvjeti (povećana razina vlage, visoke temperature, veliki broj korisnika usluga i sl.) i obilježja uzročnika bolesti (bakterija, plijesni i virusa) u tim prostorima mogu pogodovati povećanoj razini nekih kemijskih ili mikrobioloških čimbenika vrlo je važno prilikom kontrole procesa obratiti se za savjet nezavisnim/vanjskim stručnjacima. Primjerice, kozmetički preparati koji se koriste morali bi imati Challenge test koji dokazuje otpornost prema rastu određenih vrsta mikroorganizama – bakterija, kvasaca i plijesni.

U slučaju oštećenja kože ili sluznica (npr. neposredno nakon depilacije), u slučaju postojanja pogodujućih uvjeta (npr. trudnoće, HIV infekcije, šećerne bolesti i sl.) ili radi uzimanja lijekova koji utječu na smanjenje obrambene sposobnosti organizma, kemijski ili mikrobiološki čimbenici iz okoliša (vode, zraka, kozmetičkih proizvoda ili predmeta opće uporabe) mogu imati utjecaj na zdravlje. U odrasle zdrave osobe utjecaj je obično minimalan, međutim radi rizičnih skupina, poput prethodno navedenih, nužna je kontrola procesa i okoliša od strane stručnjaka.

Mogući utjecaj na zdravlje u slučaju „nezdravog“ okoliša:

 • Akutne infekcije kože i sluznica

 • Pogoršanje kroničnih kožnih bolesti (pogoršanje psorijaze, dermatitisa, kožnih alergija,…)

 • Infekcije sluznica (bradavice, gljivična oboljenja)

 • Infekcije parazitima (svrab)

 • Akutne bolesti dišnog sustava (legioneloza, virusne infekcije)

 • Alergijske reakcije radi kemijskih čimbenika ili alergena u kozmetičkim proizvodima

Opće preporuke za vlasnike/pružatelje usluga za njegu tijela:

 • Redovnu provedbu zdravstvenih pregleda zaposlenika

 • Godišnju provjeru zdravstvene ispravnosti vode koja se koristi (izljevna mjesta, spremnici za vodu u saunama, solariju i sl.)

 • Provjeru mikrobiološke čistoće samog objekta koji uključuje i provjeru pribora koji se koristi u radu

 • Provjeru klimatizacijsko-ventilacijskog sustava unutar objekata

 • Korištenje provjerenih kozmetičkih preparata za koje je izrađen Challenge test

 • Kontrolu procesa tijekom pružanja usluga:

  • Dokumentirano održavanje, interna i nezavisna vanjska kontrola postupaka održavanja bazena http://www.stampar.hr/hr/preporuke-bazeni

  • Dokumentirano održavanje, interna i nezavisna vanjska kontrola svih postupaka vezano za pružanje usluga njege tijela (analize mikrobioloških i kemijskih kontaminanata u kozmetičkim proizvodima i predmetima koji dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama tijekom pružanja usluga)

  • Pisana dnevna evidencija rada sterilizatora

  • Sterilizacija višekratne opreme nakon pružanja svake pojedinačne usluge

  • Kontrola postupka sterilizacije (autoklav/suhi sterilizator) – kontrola sporama u  mikrobiološkom laboratoriju minimalno dva puta godišnje ili češće

  • Poticanje korištenja jednokratne opreme za njegu koja dolazi u kontakt s kožom ili sluznicama

  • Dnevna evidencija čišćenja svih površina koje dolaze u kontakt s korisnicima usluga

  • Osigurati dovoljan broj ručnika, ogrtača sl. u uporabi te povremeno kontrolirati njihovu čistoću

  • Uvjeriti se u pouzdanost servisa za čišćenje

Opće preporuke za korisnike usluga njege tijela:

 • Ne preporuča se korištenje usluga u slučaju vidljivih ili sumnje na:

  • oštećenja kože (neposredno nakon depilacije, brijanja, otvorenih rana ili porezotina)

  • infekcije noktiju (gljivične promjene)

  • oštećenja sluznica (bradavice, herpes, afte,…)

  • akutnih simptoma probavnog sustava (mučnina, proljev, povraćanje, probadajući bolovi u trbuhu i sl.)

  • postojanja sumnje na akutne zarazne bolesti u članova kućanstva korisnika usluge

  • Obavezno skidanje vlastite odjeće i donjeg rublja

  • Obavezno tuširanje uoči korištenja usluga

  • Kretanje u papučama i ogrtaču/ručniku (jednokratnim ili održavanima od strane pružatelja usluge)

  • U sauni se preporuča sjediti na ručniku

  • Poštivati pismene ili usmene preporuke vezano za ponašanje i ograničenja broja korisnika usluga unutar spa centra (saune, masažni bazeni - jakuzzi…)

U svrhu preventivnog i javnozdravstvenog djelovanja kontinuirano je potrebno promovirati provedbu preventivnih analiza i osiguranja zdravog okoliša unutar objekata koji pružaju usluge njege tijela. Prevencija podrazumijeva da inspekcijski nadzor bude samo dodatna potvrda pravilne provedbe procesa, dok je na pružatelju usluge da samoinicijativno kontrolira procese uz pomoć struke i ovlaštenih laboratorija. Isto se preporuča u svrhu zaštite zdravlja korisnika usluga, ali i zdravlja zaposlenika objekta, te radi pravovremenog utvrđivanja mogućih mikrobioloških i kemijskih kontaminanata koji mogu biti prisutni tijekom postupaka pružanja usluga njege tijela.

 
Pripremile: Dr.sc. Matijana Jergović, dr.med., specijalist epidemiologije i zdravstvene ekologije, voditeljica odjela za procjenu rizika i Dr.sc. Ivančica Kovaček, dr.med., spec. med. mikrob. s parasit., Odjel za mikrobiološke analize hrane i predmeta opće uporabe, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju