JA-CHRODIS: Zajedničko istraživanje o kroničnim bolestima i promicanju zdravog starenja kroz životni ciklus

 

Naslov međunarodnog projekta: Zajedničko istraživanje o kroničnim bolestima i promicanju zdravog starenja kroz životni ciklus (engl. Joint Action addressing chronic diseases and promoting healthy ageing across the life cycle, JA-CHRODIS)

Trajanje (u mjesecima): 39

Koordinacija: Institute of Health Carlos III, Dept. of International Research Programmes and Institutional Relations, Office for EU and International Research Projects, Avda. Monforte de Lemos, 5, E-28029 Madrid, ES, Tel: +34 91 822 2868, Juan Riese: JRIESE@ISCIII.ES (MAILTO.JRIESE@ISCIII.ES)

Podprojekt: Kronične bolesti i promicanje zdravog starenja kroz životni ciklus

Status Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“: Collaborating partner

 

Izvršni sažetak

Cilj JA-CHRODIS je promicanje i olakšavanje procesa razmjene i prijenosa dobre prakse između Europskih zemalja i regija, vezano uz kronična stanja s posebnim fokusom na promicanje zdravlja i prevenciju kroničnih stanja, komorbiditeta i dijabetesa. Promicanje zdravlja i prevencija će se fokusirati na rizične faktore ponašanja, socijalne odrednice i nejednakosti u zdravstvu. Rad na komorbiditetu će se fokusirati na multidisciplinarnu i integriranu skrb, sigurnost bolesnika i profesionalnu edukaciju. Dijabetes kao studija slučaja će se fokusirati na multidisciplinarnu skrb obuhvaćajući raspon od primarne prevencije do liječenja i praćenja nacionalnih planova. Platforma za razmjenu znanja će se okupiti i na internetu ponuditi će donositeljima odluka, njegovateljima, bolesnicima i znanstvenicima najrelevantnije informacije o najboljoj praksi u kroničnim bolestima s najvećim fokusom na kardiovaskularne bolesti, moždani udar i dijabetes. Istraživat će se načini održivosti kako bi se CHRODIS aktivnosti nastavile i nakon tri godine, koliko traje projekt.

 

Strateški značaj i kontribucija programu

Slijedeći preporuke Europske komisije i zemalja članica o razmatranju razvoja kroničnih stanja kao i ciljeve Europskog inovativnog partnerstva o aktivnom i zdravom starenju (engl. European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing, EIP AHA), JA-CHRODIS će doprinositi poboljšanju djelotvornosti akcija koje provode političari, zdravstveni djelatnici i stanovnici u donošenju odrednica kroničnosti i povezanih ograničenja funkcioniranja i kvalitete života. JA-CHRODIS će dati relevantni doprinos trima glavnim ciljevima drugog zdravstvenog programa: a) poboljšanje sigurnosti zdravlja stanovnika – vezana za polifarmaciju, terapiju s više lijekova istovremeno, b) promicanje zdravlja i smanjenje zdravstvene nejednakosti, povećanje godina života bez prisustva bolesti i promicanje zdravog starenja,  poboljšavajući primarnu i sekundarnu prevenciju kroničnih bolesti i c) prikupljanje i širenje informacija i znanja o zdravlju, razmjena znanja i najbolje prakse o zdravstvenim pitanjima - osnivanjem platforme za razmjenu znanja.

 

Metode i sredstva

JA-CHRODIS će uključivati četiri koordinirana ključna radna paketa (engl. Work packages, WP), od kojih će tri biti tematski (promicanje zdravlja i prevencija kroničnih bolesti, komorbiditet i dijabetes), dok će četvrti biti međusektorski (Platforma za razmjenu znanja). Osim toga WP koordinacija JA-CHRODIS će uključivati stvaranje Foruma za predstavnike Ministarstava zdravlja. Kriterij za procjenu dobre prakse će biti razvijen zajedničkim radom svih WP-a. Ovi kriteriji bit će baza za kreiranje Platforme znanja, s podrškom. Ovi kriteriji tada će omogućiti identifikaciju inovativnih iskustava i potencijalne kandidate za postupno povećanje i prijenos od originalnih postavki na nove.

 

Očekivani rezultati

Rezultati JA-CHRODIS će biti mehanizam za prikupljanje, validaciju, postupno povećanje i prijenos dobre prakse u vezi s kroničnim stanjima, s posebnom pažnjom na promicanje zdravlja i prevenciju bolesti, komorbiditet i dijabetes. Biti će sedam specifičnih ishoda: 1. Platforma za razmjenu znanja, uključujući internetski program; 2. Metodologija za postupno povećanje i prijenos dobre prakse o promicanju zdravlja i prevenciji kroničnih bolesti; 3. Izbor najisplativije prakse za bolesnike s komorbiditetom kako bi se prenijeli na druge postavke; 4. Stručno usavršavanje zdravstvenih djelatnika na temu komorbiditeta; 5.Primjeri  najboljih praksi za primarnu prevenciju, rano otkrivanje, sekundarnu prevenciju, upravljanje dijabetesom i programi osposobljavanje bolesnika, kao i metode njihovog prijenosa; 6. Recenzija postojećih nacionalnih programa o dijabetesu; 7. Forum Ministarstava zdravlja kako bi se raspravljalo o nastavku JA-CHRODIS nakon ove zajedničke aktivnosti.

 

Glavni cilj projekta

Glavni cilj JA-CHRODIS je određivanje, razmjena, postupno povećanje i prijenos najboljih praksa i djelotvornih intervencija u promicanju zdravlja i prevenciji kroničnih bolesti, komorbiditeta s primarnim fokusom na kardiovaskularne bolesti, uključujući moždani udar i dijabetes bazirano na Platformi za razmjenu znanja. Navedeno će biti ostvareno prikupljanjem iskustava, intervencija, planova i razvojem metodologije koja će podupirati određivanje i odabir potencijalno djelotvornih intervencija za razmjenu ili prijenos na druge postavke. Obratit će se pozornost na glavne individualne rizične faktore kao što su dijeta, fizička neaktivnost, ovisnost o alkoholu i pušenje s posebnim fokusom na starije osobe. Šire socijalne i ekonomske odrednice će biti razmotrene, zajedno s njihovim učincima na nejednakost u zdravstvu, s posebnim naglaskom na manjine, doseljenike ili stanovnike s nižim primanjima. Širenje aktivnosti je glavni cilj. Održivost CHRODIS-a će nakon trogodišnje aktivnosti biti istražena kako bi se nastavilo pružanje usluga društvu.

 

Doprinos istraživača Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Grupa znanstvenika iz Zavoda već nekoliko godina istražuje pojedina od navedenih područja što ih kvalificira za sudjelovanje u ovom paneuropskom projektu. To se posebice odnosi na istraživanja iz područja farmakoepidemiologije (polifarmacija, ustrajnost pacijenata prema propisanoj terapiji, utilizacija lijekova, ishodi liječenja kod pacijenata s kroničnim bolestima i komorbiditetima) o čemu svjedoče publicirani radovi. Ministarstvo znanosti je do 2010. godine sufinanciralo projekt 121-0000000-0304 ( Istraživanje ustrajnosti pacijenata pri dugotrajnoj terapiji statinima). Kao suradni partner, istraživači u JA-CHRODIS sudjeluju u Radnim grupama za istraživanje komorbiditeta i dijabetesa tipa 2.

 

JA-CHRODIS je europska suradnja koja okuplja više od 60 povezanih i suradnih partnera iz 26 zemalja. Zajedničkim radom partnera želja je identificirati, provjeriti, razmijeniti i širiti dobru praksu u području kroničnih bolesti diljem Europe (preko lokalnih, regionalnih i nacionalnih granica). Fokus projekta zasnovan je na promicanju zdravlja i primarnoj prevenciji, kao i upravljanju dijabetesom tipa 2 i bolesnika s više od jedne kronične bolesti. Jedan od ključnih ciljeva je izrada "platforme za razmjenu znanja", koja će uključiti i online help-desk za kreatore politika pružajući relevantnu bazu najboljih praksi i najbolje znanje o kroničnoj skrbi.

Kronične bolesti poput dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, raka i mentalnih poremećaja, pogađaju osam od deset osoba starijih od 65 godina u Europi. Oko 70% do 80% zdravstvenih proračuna diljem EU troši se na liječenje kroničnih bolesti. Članice EU posjeduju bogato znanje vezano uz učinkovite načine sprječavanja i upravljanje bolestima, kao što su kardiovaskularne bolesti i dijabetes tipa 2. Stoga korištenje ovog znanja omogućuje velik potencijal za smanjenje tereta kroničnih bolesti. JA-CHRODIS osmišljen je upravo kako bi se navedeni potencijal iskoristio.

 

Novosti i informacije vezane uz JA-CHRODIS projekt možete pratiti na internetskim stranicama www.chrodis.eu i newsletteru www.chrodis.eu/news/newsletter/. Također, možete pogledati i JA-CHrodis promotivni video dostupan na linku https://www.youtube.com/watch?v=da8iw9hvQX4

Konačna verzija dokumenta politike Nacionalnog plana borbe protiv dijabetesa (pdf)

 

12 steps to towards implementing practices to reduce the burden of chronic diseases - Što možemo učiniti kako bismo u praksi planirali i implementirali smanjenje tereta kroničnih bolesti?