Skupovi/Publikacije

Simpozij: Epidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika, terapija i profilaksa respiratornih infekcija

U organizaciji Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “ Dr Andrija Štampar“, Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo i Klinike za infektivne bolesti „Dr Fran Mihaljević“, u Zagrebu 16.2.2018. održan je stručni Simpozij pod naslovom: Epidemiologija, klinička slika, laboratorijska dijagnostika, terapija i profilaksa respiratornih infekcija na kojemu su sudjelovali istraživači projekta: prof.dr.sc. Jasmina Vraneš, izv.prof. dr.sc. Sunčanica Ljubin Sternak, doc.dr.sc. Rok Čivljak i dr.sc. Irena Tabain.

Prezentaciju dr.sc. Sunčanice Ljubin Sternak pogledajte ovdje.

ECCMID 2018

Na  28-om ECCMID-u (European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases) koji je održan  21-24 travnja 2018 u Madridu prezentiran je poster pod naslovom: Frequent detection of Human Bocavirus in nasopharyngeal secretion of hospitalized children with lower respiratory tract infection autora: S. Ljubin Sternak, I. Ivković-Jureković,  I. Lukšić, I.Tabain, T. Marijan, G. Mlinarić-Galinović i J. Vraneš.

Poster i sažetak možete vidjeti ovdje  [poster]  [sažetak]

 

Na 21. ESCV (European Society for Clinical Virology) kongresu  koji je održan  23.-26. rujna 2018. u Ateni prezentiran je poster pod naslovom: „Molecular detection of fifteen respiratory viruses in hospitalized children – first year results of four-year prospective study from Croatia“ autora S. Ljubin-Sternak, I. Ivković-Jureković, M. Mijač, I. Kale, D. Slaćanac2 B. Kolarić, A. Lukić-Grlić i J. Vraneš. 

Poster i sažetak možete vidjeti ovdje  [poster]  [sažetak]

 

Mijač M, Ljubin-Sternak S, Ivković-JurekovićI, Tot T, Lukić-Grlić A, Kale I, Slaćanac D, Vraneš J. Humani bokavirus u nazofaringealnom sekretu hospitalizirane djece s akutnom infekcijom dišnog sustava - Rezultati prve godine četverogodišnjeg prospektivnog istraživanja. Infektološki glasnik. 2018;38:94-102

Poveznica na sažetak i rad u cijelosti: https://hrcak.srce.hr/227788

 

Civljak R, Tot T, Falsey AR, Huljev E, Vranes J, Ljubin-Sternak S. Viral pathogens associated with acute respiratory illness in hospitalized adults and elderly from Zagreb, Croatia, 2016 to 2018. J Med Virol. 2019;91:1202-1209

Poveznica na sažetak: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jmv.25437

 

Ljubin-Sternak S, Meštrović T, Ivković-Jureković I, Tešović G, Mlinarić-Galinović G, Lukšić I, Tabain I, Tot T, Mijač M, Vraneš J. High Detection Rates of Human Bocavirus in Infants and Small Children with Lower Respiratory Tract Infection from Croatia. Clin Lab. 2019;65:101-107

Poveznica na sažetak: https://www.clin-lab-publications.com/article/2910

 

Civljak R, Kosutic-Gulija T, Slovic A, Huljev E, Turcic N, Mestrovic T, Vranes J, Ljubin-Sternak S. An Outbreak of Human Parainfluenza Virus 3 (Phylogenetic Subcluster C5) Infection among Adults at a Residential Care Facility for the Disabled in Croatia, 2018. Intervirology. 2019;29:1-8

Poveznica na sažetak: https://www.karger.com/Article/Abstract/503630

 

Ljubin-Sternak S, Meštrović T, Ivković-Jureković I, Kolarić B, Slović A, Forčić D, Tot T, Mijač M, Vraneš J. The Emerging Role of Rhinoviruses in Lower Respiratory Tract Infections in Children - Clinical and Molecular Epidemiological Study From Croatia, 2017-2019. Front Microbiol. 2019;10:2737.

Poveznica na sažetak i rad u cijelosti: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.02737/full

 

Ljubin Sternak S, Ivković-Jureković I, Mijač M, Vraneš J. Rhinoviruses in hospitalized children with acute respiratory infection, Croatia 2017-2019. In Abstract Book of 22nd Annual Meeting of the European Society for Clinical Virology (ESCV), 11-14 September 2019, Copenhagen; P006

[poster]  [sažetak]

 

Ljubin-Sternak S, Ivković-Jureković M, Mijač M, Tot T, Vraneš J. Novi i zapostavljeni uzročnici virusnih infekcija dišnog sustava. U: Knjiga sažetaka 12. hrvatskog kongresa kliničke mikorbiologije i 9. hrvatskog kongresa o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, 24.-27. listopada 2019., Split; O-77

[sažetak]

 

Roglić S, Didović D, Ljubin-Sternak S, Tabain I, Tešović G. Bokavirusne infekcije u djece. U: Knjiga sažetaka 12. hrvatskog kongresa kliničke mikorbiologije i 9. hrvatskog kongresa o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, 24.-27. listopada 2019., Split; O-70

[sažetak]

 

Didović D, Ignjatić-Valenčak I, Vrdoljak M, Roglić S, Ljubin-Sternak S. Teška pneumonija uzrokovana humanim bokavirusom u imunokompetentnog djeteta- prikaz slučaja. U: Knjiga sažetaka 12. hrvatskog kongresa kliničke mikorbiologije i 9. hrvatskog kongresa o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, 24.-27. listopada 2019., Split; PO-52

[sažetak]

 

Mijač M, Ljubin-Sternak S, Ivković-Jureković I, Vraneš J. Molekularna detekcija respiratornih virusa u djece hospitalizirane zbog akutnog bronhiolitisa. U: Knjiga sažetaka 12. hrvatskog kongresa kliničke mikorbiologije i 9. hrvatskog kongresa o infektivnim bolestima s međunarodnim sudjelovanjem, 24.-27. listopada 2019., Split; PO-55

[poster]  [sažetak]