Sve što bi vas moglo zanimati o COVID-19

covid-19

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja

Brinimo i pomozimo jedni drugima – čuvajmo svoje mentalno zdravlje

Zahvala donatorima

Preporuke za postupanje prilikom provedbe postupaka javnog natječaja tijekom epidemije COVID-19

Prijavni centar COVID-19

Uputa za uzimanje obriska nazofarinksa za testiranje na SARS-CoV-2

Alkohol i COVID-19: što trebate znati

Preporuke za očuvanje zdravlja očiju [COVID-19]

Prehrambene navike u doba pandemije koronavirusa

Travanj - mjesec svijesti o stresu

Koronavirus i alergije – kako ih razlikovati?

Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju i zraka u Gradu Zagrebu tijekom epidemije COVID-19

Savjetovališta „Promicanje zdravlja - prilagodba na nove životne navike“

Očuvanje zdravlja školske djece i mladih tijekom epidemije COVID-19

Preporuka za korištenje zaštitnih maski

Preporuke za očuvanje zdravlja osoba s demencijom tijekom pandemije COVID-19

Komarci ne mogu prenositi koronavirus

Emocionalna podrška od strane kućnih ljubimaca u vrijeme karantene ili samoizolacije

Prehrambene navike u doba pandemije koronavirusom

Sažetak publikacija o koronovirusnoj bolesti za radnike u javnom zdravstvu i primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Program očuvanja mentalnog zdravlja borbom protiv negativnih utjecaja tjeskobe i stresa

Telefonske linije za pružanje psihološke pomoći osobama koje se nalaze u samoizolaciji ili karanteni

Preporuke za očuvanje zdravlja osoba starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika [COVID-19]

Preporuke za djecu i roditelje [COVID-19]

Preporuke za pripadnike romske nacionalne manjine [COVID-19]

Kako ostati tjelesno aktivan tijekom samoizolacije?

Preporuke za osobe koje rade u trgovinama [COVID-19]

Grad Zagreb - korisne informacije o koronavirusu

Koronavirus – najnoviji podatci HZJZ

Koronavirus – najnovije preporuke HZJZ

Koronavirus.hr - Najnovije vijesti o koronavirusu u Hrvatskoj

Preporuke stručnog tima Ureda UNICEF-a za Hrvatsku [COVID-19]