Tečaj higijenskog minimuma

OBAVIJEST: 

U tjednu od 07.10.2019. godine neće se održavati THM za hranu po proširenom programu. U istom tjednu, zbog državnog praznika 08.10.2019. godine, ispiti za osnovni i za prošireni program održati će se u četvrtak 10.10.2019. godine. U zadnjem tjednu studenog 2019. godine, prije blagdana Svih Svetih, ispiti za osnovni i za prošireni program održati će se u utorak 29.10.2019. godine, tako da u četvrtak 31.10.2019. neće biti ispita za prošireni program.

 

Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom dogoju osoba od 15.ožujka 2019.

Tečaj higijenskog minimuma za osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te za osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane. 

Odredbama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17 i 114/18) osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni („Tečaj higijenskog minimuma“).

Navedena potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osobe moraju imati prije početka rada, odnosno obnavljati ih svakih pet godina.

Smatra se da osobe koje su završile sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja: medicine, farmacije, sanitarnog inženjerstva, biokemijskog inženjerstva, prehrambenog inženjerstva, nutricionizma, biologije, biotehnologije i veterinarskih znanosti posjeduju potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni te su izuzete od prethodno navedene obveze.

Troškove stjecanja potrebnog znanja odlukom utvrđuje ministar, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a navedene troškove snosi poslodavac (odluku ministra možete pogledati ovdje).

Odredbama Pravilnika o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane (NN 116/2018) tečajevi se organiziraju po osnovnom i proširenom programu.

Tečaj obuhvaća edukaciju iz dostupnih materijala i/ili teorijske nastave te provjeru stečenog znanja pred Ispitnom komisijom. Prijava za Tečaj podnosi se putem pravne odnosno fizičke osobe poslodavca kod koje je radnik zaposlen ili osobno.

Prijavnicu za tečaj možete preuzeti ovdje. U slučaju kada poslodavac upućuje radnika na Tečaj uputnicu možete preuzeti ovdje.

Osnovni program

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

 1. ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci

 2. skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja

 3. skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)

 4. objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi

 5. objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta

 6. tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda

 7. objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. 

 8. objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 9. objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište

 10. objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.

 11. sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka

 12. objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani

 13. mesnice

 14. ribarnice

 15. sabirališta divljači

Prošireni program

Pohađanje tečajeva po proširenom programu obuhvaća osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti iz popisa djelatnosti za Osnovni program, kao i sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, a nisu obuhvaćena djelatnostima iz popisa djelatnosti za Osnovni program.

Provjera znanja (ispit)

Provjera znanja provodi se najranije u roku od sedam dana, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijave na tečaj i/ili od odslušane teorijske nastave. Polaznik tečaja koji nije položio tečaj jer nije zadovoljio na provjeri znanja, ima pravo u roku od 24 sata podnijeti pismeni zahtjev Ispitnoj komisiji kojim traži da se njegovo znanje još jednom provjeri. Kod ponovne provjere znanja, troškove Ispitne komisije snosi sam polaznik tečaja.

Zahtjev za ponovnu provjeru znanja možete preuzeti ovdje.

Provjeri znanja može se pristupiti do tri puta, s time da između dvije provjere znanja mora proći najmanje sedam dana. U slučaju da polaznik i nakon treće provjere znanja ne udovolji znanjem, zdravstvena ustanova o istome obavještava poslodavca odnosno fizičku osobu, koja u tom slučaju ne može rasporediti radnika na rad s hranom tako dugo dok ne dokaže da je stekao potrebno znanje.

Osnovni program

Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po OSNOVNOM PROGRAMU

Osnovni program - za objekte pod sanitarnim nadzorom

Prijava za Tečaj/upisi: od ponedjeljka do srijede od 9.00 do 14.00 sati soba 223, II. kat, NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb ili e-mailom

Provjera znanja (ispit): svaki radni utorak od 15.00 do 17.00 sati

Prijava za ispit: isti dan od 14.30 do 16.00 sati u sobi 223, II. kat, NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb

Osnovni program - za objekte pod veterinarskim nadzorom

Prijava za Tečaj/upisi: do 20-og u mjesecu, od ponedjeljka do srijede od 9.00 do 14.00 sati soba 223, II. kat, NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb ili e-mailom

Provjera znanja (ispit): prvi radni četvrtak u mjesecu od 15.00 do 17.00 sati

Prijava za ispit isti dan od 14.30 do 16.00 sati u sobi 223, II. kat, NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb

Prošireni program

Edukativni materijali za polaznike tečaja za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni osoba po PROŠIRENOM PROGRAMU

Prošireni program - za objekte pod sanitarnim nadzorom

Prijava za Tečaj/upisi: ponedjeljkom u 14.30 sati u Velikoj dvorani NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb

Predavanja: od ponedjeljka do srijede od 15.00 sati u Velikoj dvorani NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb

Provjera znanja (ispit): svaki radni četvrtak od 15.00 do 17.00 sati. 

Prijava za ispit: isti dan od 14.30 do 16.00 sati u sobi 223, II. kat, NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb

Prošireni program - za objekte pod veterinarskim nadzorom

Prijava za Tečaj: do 20-og u mjesecu, od ponedjeljka do srijede od 9.00 do 14.00 sati soba 223, II. kat, NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb ili e-mailom

Upisi: zadnji tjedan u mjesecu, ponedjeljak u 14.30 sati u Velikoj dvorani NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb

Predavanja: zadnji tjedan u mjesecu,  od ponedjeljka do srijede od 15.00 sati u Velikoj dvorani NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb

Provjera znanja (ispit): prvi radni četvrtak u mjesecu od 15.00 do 17.00 sati. 

Prijava za ispit: isti dan od 14.30 do 16.00 sati u sobi 223, II. kat, NZZJZ "Dr. Andrija Štampar", Mirogojska cesta 16, Zagreb 

Imate li dodatnih pitanja vezano uz naše usluge i cijene ili se želite predbilježiti za tečaj, možete nas kontaktirati na broj telefona 385 1 46 96 182 ili e-poštom na adresu thm@stampar.hr