Služba za javnozdravstvenu gerontologiju

Gerontologija

 • Voditelj Službe:
 • prof.prim.dr.sc. Branko Kolarić, dr.med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 164
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • javnozdravstvena.gerontologija@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Služba za javnozdravstvenu gerontologiju
Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba

Služba provodi djelatnost javnozdravstvene gerontologije. Gerontologija (znanost o starenju) je interdisciplinarno područje koje uključuje istraživanja procesa starenja iz aspekta biologije, psihologije, sociologije, medicine i javnog zdravstva.

Demografska revolucija koja se odvija u posljednjih stotinjak godina (gotovo eksponencijalan porast udjela osoba starije životne dobi) dovela je moderna društva do novih izazova u najrazličitijim područjima - od zaštite zdravlja i sustava zdravstva te socijalne skrbi sve do ekonomskih i političkih implikacija društvenih promjena (primjerice održivosti mirovinskih sustava). Javnozdravstvena gerontologija (JZG) bavi se karakteristikama i potrebama populacije starije životne dobi koje su vezane uz zdravlje te joj je cilj razvijati model aktivnog zdravog starenja na razini populacije.

Za razliku od gerijatrije, koja se prvenstveno bavi liječenjem i sprečavanjem bolesti pojedinca, JZG se temelji na promicanju zdravlja tj. povećanju zdravlja kao resursa u populaciji osoba starije životne dobi. JZG, uz kvantitativno-pozitivistička istraživanja, osobito njeguje i kvalitativni pristup gerontološkom istraživanju s ciljem stvaranja novih hipoteza i uvažavanja osobnog iskustva u procesu starenja. Potonja gerontološko-javnozdravstvena istraživanja posebice su važna u razvoju programa promicanja zdravlja te organizaciji zdravstvene zaštite starijih i gerijatrijske zdravstvene njege.

Gerontološka djelatnost Zavoda ima tradiciju još od 1978. godine te je dobila priznanje imenovanjem Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba od 2002. godine. Rad Službe je organizacijski strukturiran kroz dva odjela, a djelatnici su različitih stručnih profila: liječnici specijalisti, diplomirane medicinske sestre/tehničari, nutricionist i ekonomist, svi doeducirani iz gerontologije i gerijatrije.

Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske od 18. rujna 2019. godine (Klasa: UP/I-510-01/18-01/35, Ur.br.: 534-03-2-2/7-19-11) Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda imenovana je Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba na četvrto petogodišnje mandatno razdoblje za najsloženije poslove i zadaće redovita četiri područja gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti.

Rješenje o imenovanju Referentnog centra možete preuzeti ovdje

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AKTUALNO

 

Informacije o cijepljenju protiv gripe:

Ostvarenje prava na cijepljenje protiv gripe uz plaćanja

Preporuke za osobe starije životne dobi i osobe s kroničnim nezaraznim bolestima tijekom pandemije COVID-19:

Najnovije preporuke za osobe starije životne dobi i osobe s kroničnim nezaraznim bolestima tijekom pandemije COVID-19 preuzmite ovdje

Najnovije upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje smještaja u sustavu socijalne skrbi

Najnovije upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje smještaja u sustavu socijalne skrbi dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke/
PDF skinite ovdje

 

Geroprofilaksa / Geroprophylaxis – novi predmet cjeloživotnog učenja na Međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilišta u Splitu / Split Summer School 2021

 

Gostovanje prof.prim.dr.sc. Branka Kolarića, dr.med. na temu cijepljenje starijih osoba protiv SARS-CoV-2 

 

Preporučene mjere zaštite zdravlja starijih osoba zbog hladnoće/niskih temperatura zraka

Preporučene mjere zaštite zdravlja starijih osoba zbog hladnoće/niskih temperatura zraka za 2020. godinu pogledajte ovdje

Preporuke za očuvanje zdravlja osoba starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika [COVID-19]

               Smatra se, temeljem dostupnih podataka o novom koronavirusu da starije osobe i osobe oboljele od kronične bolesti imaju veći rizik od razvoja težeg oblika COVID-19. Stoga se i preporučuju sljedeće mjere prevencije za građane ovih osjetljivih skupina

               Preporuke za očuvanje zdravlja osoba starijih od 65 godina i kroničnih bolesnika [COVID-19] pročitajte ovdje

NOVOSTI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partneri Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strateški dokumenti i smjernice

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološke preporuke i savjeti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološki testovi i upitnici

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološke tribine/simpoziji/kongresi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerontološke knjige

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Grad Zagreb nagrađen statusom “EIP on AHA Reference Site 3 star