Novost 30.09.2021
Međunarodni dan starijih osoba i Svečana 216. gerontološka tribina „Moderne tehnologije za svaku dob“, 1. listopada
Image
Međunarodni dan starijih osoba

Proglašenje Međunarodnog dana starijih osoba datira od 14. prosinca 1990. temeljem odluke i Rezolucije 45/106 Glavne Skupštine Ujedinjenih naroda, donesene 14. prosinca 1990. godine. Međunarodni dan starijih osoba, 1. listopada 2021. obilježava tema „Digitalna jednakost u svakoj životnoj dobi“ (Digital Equity for All Ages).

Tehnološki napredak koji karakteriziraju brze digitalne inovacije utječe na sve društvene sustave, način na koji živimo i radimo te međusobnu komunikaciju. Takve mogućnosti napretka nisu svima jednako dostupne. Izvješća upućuju da digitalnu nejednakost u većoj mjeri doživljaju žene i osobe starije dobi u odnosu na druge skupine u društvu. Pandemija COVID-19 potaknula je ubrzanu digitalizaciju i usmjerila pozornost na nejednakosti u korištenju digitalnih tehnologija. Brojni su izazovi za konkretno djelovanje i preporuke kako bi se digitalne tehnologije primjenjivale na najbolji način te umanjili njihovi rizici pri korištenju (na primjer kibernetički kriminal i dezinformacije).

 „Ciljevi United Nations International Day of Older Persons" (UNIDOP) 2021. su:

  • Posvetiti se digitalnoj dostupnosti, povezanosti, dizajniranju, pristupačnosti, izgradnji kapaciteta, infrastrukturi i inovacijama u područjima javnog i privatnog interesa.

  • Osvijestiti važnost digitalne uključenosti starijih osoba, prevladavajući stereotipe, predrasude i diskriminaciju povezanu s digitalizacijom, a uzimajući u obzir sociokulturne norme i pravo na autonomiju.

  • Staviti naglasak na politike za korištenje digitalnih tehnologija u svrhu potpunog postizanja ciljeva održivog razvoja.

  • Istražiti ulogu politika i pravnih okvira za osiguravanje privatnosti i sigurnosti starijih osoba u digitalnom svijetu.

  • Promicati međusektorski pristup ljudskim pravima usmjerenim na pojedinca za stvaranje društva za sve generacije, a pri tom respektirajući postojeće/nepostojeće pravne instrumente u području digitalizacije.

Digitalna tehnologija je nedvojbeno značajna za populaciju starije životne dobi u rasponu od uređaja za praćenje određenih pokazatelja zdravstvenog stanja, pomoćnih uređaja prilagođenih njihovoj funkcionalnoj sposobnosti (Smart Housing for Elderly People) do digitalne komunikacije u nastojanjima za smanjenje usamljenosti starijih osoba. 

Međunarodni dan starijih osoba obilježit će se 1. listopada 2021. u okviru Svečane 216. gerontološke tribine pod nazivom „Moderne tehnologije za svaku dob“ u organizaciji Službe za javnozdravstvenu gerontologiju i Referentnog centra Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba Nastavog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".