Peludna prognoza

Legenda

0.00-1.9 | Niska

samo izuzetno osjetljive osobe imati će tegobe

2.00-5.9 | Umjerena

većina alergičnih osoba imati će tegobe

6.00-11.9 | Visoka >12 | Vrlo visoka

sve alergične osobe imati će tegobe

Nema peludi

Nema podataka

Korovi

Ambrozija
Ambrozija (Ambrosia sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Ambrozija (Ambrosia sp.) - Korovi
Visok stupanj alergenosti

Ovaj je korov podrijetlom iz Sjeverne Amerike, a s obzirom da je izrazito otporan, prilagodljiv i invazivan lako se prilagodio i proširio Europom.

Osim što proizvodi ogromne količine peludi, čak 8 milijuna peludnih zrnaca tijekom 5 sati, iznimno je štetan i za poljodjelstvo jer iz tla izvlači velike količine hranjivih tvari.

Ambrozija je jedan od najjačih prirodnih alergena, cvate početkom srpnja, a vrhunac koncentracije njene peludi bilježi se od sredine kolovoza do rujna.

Kiselica
Kiselica (Rumex sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Kiselica (Rumex sp.) - Korovi
Umjeren stupanj alergenosti

Ova se biljka ubraja među livadne korove, a potječe iz Euroazije.

Kao staništa preferira umjereno vlažne livade.

Kiselog je okusa jer sadrži soli oksalne kiseline i ne bi ju trebalo konzumirati u većim količinama, iako je uvrštena među jestivo samoniklo bilje.

Najveće koncentracije peluda u zraku bilježe se za vrijeme cvatnje, od svibnja do rujna.

Kopriva
Koprive (Urticaceae)

PROČITAJ VIŠE +

X
Koprive (Urticaceae) - Korovi
Nizak stupanj alergenosti

Ova biljka ubraja se među korove, izvorno je šumska vrsta i može narasti do 1,5 metara.

Listovi i peteljke koprive pokriveni su žarnicama koje na koži izazivaju neugodne reakcije prilikom dodira.

Cvatu krajem travnja ili početkom svibnja, pa sve do kraja rujna.

Loboda
Loboda (Chenopodiaceae)

PROČITAJ VIŠE +

X
Loboda (Chenopodiaceae) - Korovi
Nizak do umjeren stupanj alergenosti

Ovaj je korov bogat provitaminom A, vitaminom C, kalcijem i željezom zbog čega je jedan od omiljenih samoniklih jestivih biljaka.

Raste na područjima bogatima dušikom, a cvate od srpnja do rujna, prilikom čega pelud ipak ne doseže visoke koncentracije.

Pelin
Pelin (Artemisia sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Pelin (Artemisia sp.) - Korovi
Visok stupanj alergenosti

Vrlo rasprostranjena korovna biljka koja raste na kamenitim i sunčanim staništima, neobrađenom tlu, stijenama, a osobito joj pogoduje vapnenačko tlo.

Može se uzgajati i u vrtu, ali treba znati kako pelin ima jak i karakterističan miris zbog eteričnih ulja.

Cvate sredinom srpnja pa sve do kraja rujna.

Trputac
Trputac (Plantago sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Trputac (Plantago sp.) - Korovi
Nizak do umjeren stupanj alergenosti

Vrlo česta livadna korovna biljka koja preferira vlažnija područja.

Listovi trputca koriste se u prehrani. U narodu su korišteni i u medicinske svrhe zbog svojih antibiotskih svojstava.

Trputac proizvodi male količine peluda, a cvate od svibnja do rujna.

Crkvina
Crkvina (Parietaria sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Crkvina (Parietaria sp.) - Korovi
Visok stupanj alergenosti

Crkvina je korovna biljka raširena na obalnom području Mediterana. Nitrofilna je biljka i raste pokraj putova, na zidinama i kamenjarima, ostacima starih građevina, često kao ruderalna biljka. Trajanje polinacije ovisi o klimatskim prilikama. Pelud crkvine pojavljuje se u zraku početkom proljeća i prisutan je tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci. Krajem travnja i u svibnju dostiže najviše prosječne dnevne vrijednosti. Pelud visokoga alergijskog potencijala u zraku je prisutna tijekom čitave godine.

Drveće

Bor
Bor (Pinus sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Bor (Pinus sp.) - Drveće
Nizak stupanj alergenosti

Borovi su poznati po svojoj prilagodljivosti različitim uvjetima i otpornosti na zagađenja, ali i po tome što proizvode velike količine peludi.

Međutim, što se peludi tiče, treba znati kako je ona niskog alergijskog potencijala.

Ovo zimzeleno crnogorično drveće među najzastupljenijim je vrstama mediteranskog peludnog spektra, a koncentracije peludi su najveće tijekom ožujka i travnja, ali i početkom svibnja.

Čempres
Čempresi (Cupressaceae)

PROČITAJ VIŠE +

X
Čempresi (Cupressaceae) - Drveće
Umjeren stupanj alergenosti

Ova velika porodica zimzelenih drvenastih biljaka, borovice, tuja i čempresa široko je rasprostranjena po cijeloj Hrvatskoj, ali ponajviše na Jadranu.

Za čemprese je karakteristično da rastu brzo, ne podnose velike hladnoće i preferiraju vlažna područja.

Proizvode velike količine peluda koja je u kontinentalnim krajevima prisutna najčešće od veljače do kraja lipnja, a na Jadranu se u zraku zadržava kroz cijelu godinu.

Grab
Grab (Carpinus sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Grab (Carpinus sp.) - Drveće
Umjeren stupanj alergenosti

Grab je bjelogorično drvo kojemu najviše odgovaraju brežuljkasti predjeli.

Često ga se nalazi u šumama diljem Hrvatske, a u hortikulturi se koristi kao ukrasno drvo.

Zanimljivo je da ne raste na poplavnim područjima i u blizini voda stajaćica, dok mraz i hladnoću dobro podnosi.

Pelud je umjerene alergenosti, a u zraku se uobičajeno pojavljuje krajem ožujka i početkom travnja, uglavnom bez visokih koncentracija.

Hrast
Hrast (Quercus sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Hrast (Quercus sp.) - Drveće
Umjeren stupanj alergenosti

Ovo drvo je po mnogim uvjerenjima sinonim čvrstoće, snage i otpornosti, stoga niti ne čudi što ga mnogi smatraju svojevrsnim vladarom šume.

Inače, hrast odlično podnosi i zagađenja pa ga se često može vidjeti i u urbanim sredinama.

Njegov je pelud umjerenog alergijskog potencijala, a s obzirom na rasprostranjenost hrasta prisutan je u cijeloj Hrvatskoj.

Najveća koncentracija peludi je tijekom cvata, odnosno u travnju i svibnju.

Jasen
Jasen (Fraxinus sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Jasen (Fraxinus sp.) - Drveće
Umjeren do visok stupanj alergenosti

Autohtone vrste jasena u Hrvatskoj su poljski jasen, gorski jasen i crni jasen, a zanimljivo je kako ovo drveće zapravo pripada porodici maslina.

Jasen je specifičan i po cvatu prepoznatljivog i vrlo intenzivnog mirisa, stoga ih osim vjetra oprašuju i kukci koji su tim mirisom privučeni.

Iako pelud jasena rijetko doseže visoke koncentracije, oprez nije naodmet ijekom ožujka, travnja i svibnja, kada jasen istodobno lista i cvate.

Joha
Joha (Alnus sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Joha (Alnus sp.) - Drveće
Visok stupanj alergenosti

Ovo bjelogorično drvo raste uglavnom u nizinskim šumama, uz močvare, potoke i rijeke.

Joha je relativno kratkog životnog vijeka, a zanimljivo je da živi u simbiozi s bakterijama, zbog koje su na korijenju prisutne crvene kvržice koje na sebe vežu dušik i tako obogaćuju tlo.

Pelud johe izrazito je alergen, a u zraku se pojavljuje kroz veljaču i ožujak te ga se može smatrati vjesnikom peludnih alergija.

Lijeska
Lijeska (Corylus sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Lijeska (Corylus sp.) - Drveće
Visok stupanj alergenosti

Raste na svim tipovima staništa, a izbjegava močvarna i poplavna područja te izuzetno pjeskovita i siromašna tla.

Ova drvenasta biljka uglavnom se uzgaja zbog plodova oraščića – lješnjaka.

Cvate u veljači i ožujku, prije listanja, te se smatra vjesnikom peludnih alergija.

Međutim, ne treba smetnuti s uma da je pelud lijeske izrazito alergena.

Lipa
Lipa (Tilia sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Lipa (Tilia sp.) - Drveće
Nizak stupanj alergenosti

Vlažna područja pogoduju njenom rastu i širenju, a stabla mogu dosegnuti visinu do 30 metara, te doživjeti starost od nekoliko stotina godina.

Cvijet lipe u narodu je cijenjen zbog svojih ljekovitih svojstava.

Niskog je alergijskog potencijala, a najveće koncentracije peluda u zraku su tijekom svibnja.

Orah
Orah (Juglans sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Orah (Juglans sp.) - Drveće
Nizak do umjeren stupanj alergenosti

Jednako dobro uspijeva u primorskim i kontinentalnim dijelovima naše zemlje.

Uzgaja se ponajviše zbog vrijednosti drveta i jestivog ploda koji nam daje veliku količinu energije.

Najveće koncentracije peludi u zraku pojavljuju se tijekom proljeća, od veljače do travnja.

Pitomi kesten
Pitomi kesten (Castanea sativa)

PROČITAJ VIŠE +

X
Pitomi kesten (Castanea sativa) - Drveće
Umjeren do visok stupanj alergenosti

Ovo šumsko drveće botaničari zbog ploda ubrajaju u voćke.

Njegov cvijet je odlična ispaša za pčele, jer je u razdoblju cvata jedini izvor peluda i nektara.

Osim kestenova meda, njegovi plodovi su i danas mnogima omiljena poslastica.

Pelud kestena ne doseže visoke koncentracije, a u zraku je prisutan krajem svibnja i tijekom lipnja.

Platana
Platana (Platanus sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Platana (Platanus sp.) - Drveće
Umjeren do visok stupanj alergenosti

Zbog atraktivnog izgleda i visoke otpornosti, često ga se može vidjeti u urbanim okruženjima.

U novije se vrijeme alergijama na pelud platana pridaje sve veća pozornost, a pojačan oprez nije naodmet

krajem ožujka i tijekom travnja kada platana cvate te pelud u kratkom razdoblju doseže visoku koncentraciju.

Topola
Topola (Populus sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Topola (Populus sp.) - Drveće
Nizak stupanj alergenosti

Obično je rasprostranjena po vlažnim i svjetlim krajevima u kojima pronalazi dovoljno vode i mineralnih soli.

Često je drvo u parkovima, jer izlučuje tvari koje uništavaju štetne mikroorganizme u zraku,

ali ipak treba znati da je njena pelud alergena te da je u zraku prisutana od veljače do travnja.

Vrba
Vrba (Salix sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Vrba (Salix sp.) - Drveće
Nizak stupanj alergenosti

Rasprostranjena je obično na plavnim područjima i uz rijeke.

Pelud vrbe u zraku je prisutna u ožujku i travnju, a cvate istodobno s listanjem ili poslije listanja.

Hrast crnika
Hrast crnika (Quercus ilex)

PROČITAJ VIŠE +

X
Hrast crnika (Quercus ilex) - Drveće
Umjeren stupanj alergenosti

Hrast crnika je zimzeleno drvo iz roda hrastova, uspijeva u Sredozemlju. Najvažnija je vrsta sredozemne zimzelene šumske vegetacije. U različitim je stanjima degradacije od makije do krških priobalnih kamenjara. Hrast crnika posjeduje pelud umjerenoga alergijskog potencijala.

Maslina
Maslina (Olea sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Maslina (Olea sp.) - Drveće
Visok stupanj alergenosti

Maslina je u mediteranskom području jedan od najznačajnijih uzročnika sezonskih respiratornih alergija. Polinacijska sezona masline traje od travnja do kraja lipnja i ponekad izaziva vrlo jake alergijske simptome. Maslina ima reprodukcijske ritmove visokih i niskih abundancija peluda, ovisno o vremenskim uvjetima tijekom formiranja i raspršivanja. Kod osoba osjetljivih na alergenu pelud masline klinički simptomi vrlo često nisu ograničeni na polinacijsku sezonu (svibanj-lipanj), već su prisutni tijekom čitave godine.

Breza
Breza (Betula sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Breza (Betula sp.) - Drveće
Visok stupanj alergenosti

Iako se breza učestalo koristi kao ukrasno drvo u gradovima, a uz to je izrazito prilagodljiva i rasprostranjena, ne smije se smetnuti s uma kako je njen pelud najalergeniji u skupini drveća.

Koncentracije peludi najviše su u razdoblju cvata, krajem ožujka i početkom travnja.

Pelud se u zraku u nižim koncentracijama može zadržati sve do kraja svibnja, ovisno o meteorološkim prilikama.

Brijest
Brijest (Ulmus sp.)

PROČITAJ VIŠE +

X
Brijest (Ulmus sp.) - Drveće
Umjeren stupanj alergenosti

Listopadno, bogato razgranato stablo kojem najviše odgovaraju područja s blažom klimom.

Pelud je umjerene alergenosti, a u zraku se uobičajeno pojavljuje krajem ožujka i početkom travnja, uglavnom bez visokih koncentracija.

Trave

Trave
Trave (Poaceae)

PROČITAJ VIŠE +

X
Trave (Poaceae) - Trave
Visok stupanj alergenosti

Pod trave spada 740 rodova biljaka, a neke se od njih, poput pšenice i riže, koriste se i u ljudskoj prehrani.

Zbog svoje su brojnosti i široke rasprostranjenosti glavni izvor visoko alergene peludi.

Razdoblje u kojemu trave cvatu je iznimno dugo te traje od travnja pa sve do rujna, a najveće se koncentracije njihove peludi uobičajeno bilježe u svibnju.

U mnogim su slučajevima upravo trave uzročnici alergijskih reakcija.