Društveno odgovorno ponašanje

 

Briga za zajednicu načelo je duboko ukorijenjeno u naše poslovanje. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ poduzima sve u svrhu poboljšanja kvalitete života u zajednici u kojoj djeluje, kako regionalno, tako i u cijeloj Hrvatskoj.

Vodeći se društveno odgovornim poslovanjem Zavod je svoju poslovnu aktivnost izgradio na transparentnosti, komunikaciji te dijalogu s interesnim skupinama, posvećujući pozornost edukaciji svojih radnika, tehnološkom razvoju te posebno zaštiti okoliša. Navedeni se način poslovanja pokazao kao važan čimbenik daljnjeg razvoja i rada Zavoda, njegova prosperiteta i uravnoteženja poslovno-gospodarskih ciljeva za dobrobit zajednice. 

Sukladno tome, Zavod nastoji biti „dobar susjed“ i „pravi partner“ što je vidljivo i iz pozornosti koju poklanja društvenoj zajednici, prvenstveno onoj grada Zagreba pa i šire. Pomoć pri provedbi i financiranju opće korisnih projekata zajednice, bilo da se radi o projektima građanskih udruga ili o važnijim humanitarnim događajima, jedan je od načina na koji odnos sa zajednicom postaje poslovno – prijateljski, a njena potpora važan je temelj za uspješnost u ostvarivanju ciljeva. 

Aktivnosti u segmentu Društveno odgovornog poslovanja usmjerene su prema četiri osnovne skupine sudionika:

  • društvu i zajednici;

  • pojedincima;

  • zaposlenicima i

  • okolišu.