Novost 07.09.2023
Rezultati ispitivanja kakvoće vode za kupanje jezera Jarun i Bundek
Oznake: 
Image
Rezultati ispitivanja kakvoće vode za kupanje jezera Jarun i Bundek

Trajanje sezone kupanja prema stavku 2. članka 4. Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14) u pravilu obuhvaća razdoblje od 1. lipnja do 15. rujna tekuće godine. Uredba u Tablici 1. Priloga 1. definira Standarde za ocjenu kakvoće vode nakon svakog ispitivanja.

Ocjene kakvoće vode jezera Jarun i Bundek na temelju rezultata ispitivanja uzoraka vode uzetih dana 04. rujna 2023. godine prikazane su u tablici. Tablicu možete preuzeti i u pdf formatu ovdje.

 

Jezero

Plaža

Točka uzorkovanja

Datum uzorkovanja

Ocjena kakvoće vode

Jarun

Veliko jezero

TU 01

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

TU 02

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

TU 03

04.09.2023.

Dobra kakvoća

TU 04

04.09.2023.

Dobra kakvoća

TU 05

04.09.2023.

Dobra kakvoća

TU 06

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

Malo jezero

TU 07

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

TU 08

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

TU 09

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

TU 10

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

TU 11

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

TU 12

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

Otok veslačaTU 1304.09.2023.Izvrsna kakvoća

Otok Trešnjevka

TU 14

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

Otok Univerzijade

TU 15

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

TU 16

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

Bundek

Veliko jezero

B-1

istočna obala

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

B-2

zapadna obala

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

B-3

južna obala

04.09.2023.

Izvrsna kakvoća

 

Ocjena kakvoće vode za kupanje prema Tablici 1. Priloga I. Standardi za ocjenu kakvoće vode nakon svakog ispitivanja Uredbe o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14).

PokazateljOcjenaMetoda ispitivanja
IzvrsnaDobra
  crijevni enterokoki (bik/100 ml)    ≤ 200≤ 400HRN EN ISO 7899-2* 
   Escherichia coli (bik/100 ml)    ≤ 500≤ 1000 HRN EN ISO 9308-3*  
Kada su vrijednosti bik/100 ml pojedinoga pokazatelja više od vrijednosti navedenih u tablici, smatra se da je došlo do kratkotrajnog onečišćenja te da kakvoća vode NIJE ZADOVOLJAVAJUĆA.

*akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Sve informacije vezano uz ispitivanje kakvoće vode za kupanje dostupne su i na Web-stranici www.zagreb.hr.