Vizija, misija i ciljevi

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ voditelj je i pratitelj građana grada Zagreba na putu ostvarenja zdravlja kao „stanja potpunoga tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja, a ne samo odsutnosti bolesti i iznemoglosti“.

 

Vizija i misija

Naša je vizija, kao jednog od centara medicinske izvrsnosti u Republici Hrvatskoj, biti najbolja javnozdravstvena ustanova u široj regiji, a naša misija očituje se u pružanju usluga iz područja javnoga zdravstva, poštujući pritom najviše standarde društveno odgovornoga ponašanja i znanstveno utemeljenih spoznaja te nudeći korisnicima pouzdanost i kvalitetu po načelima zdravstvene izvrsnosti.

Danas smo vodeća ustanova u praksi i uslugama sustava javnog zdravstva Republike Hrvatske. Djelatnost Zavoda organizirana je kroz rad sedam stručnih službi koje brinu o provođenju mjera zdravstvene zaštite i pružanju zdravstvenih usluga na području očuvanja i unapređivanja zdravlja građana, kontroli i sprečavanju zaraznih kroničnih bolesti, poticanju kvalitete i praćenju uvjeta životne i radne okoline, zdravstvenom prosvjećivanju i promicanju zdravlja te zdravstvenoj zaštiti osobito vulnerabilnih skupina stanovništva. Stručne Službe Zavoda su: Služba za epidemiologiju, Služba za kliničku mikrobiologiju, Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Služba za školsku i adolescentnu medicinu, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti i Služba za znanost i nastavu.

Zavod je ujedno i nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Medicinskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Suradna smo ustanova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Prirodoslovno-matematičkog i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, Zdravstvenog veleučilišta Zagreb, Zdravstvenog učilišta Zagreb i Veleučilišta Velika Gorica pa tako uspješno obnašamo i svoju obrazovnu ulogu u zajednici. Sporazumi o znanstvenoj i stručnoj suradnji sklopljeni su sa sljedećim visokoškolskim ustanovama: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zdravstveno veleučilište, Zdravstveno učilište, Veleučilište Velika Gorica, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Kineziološki fakultet, Hrvatsko katoličko sveučilište, DIU Libertas međunarodno sveučilište, Tekstilno-tehnološki fakultet, Veterinarski fakultet te Sveučilište Bocvana.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ prepoznat je u svojim naporima za svrstavanje u centre izvrsnosti. S ponosom nosimo naziv referentnih centara Ministarstva zdravlja i to na području zaštite zdravlja starijih osoba, bjesnoće, farmakoepidemiologije, dijagnostike spolno prenosivih infekcija i ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane. 2013. godine Ministarstvo poljoprivrede definiralo je u Zavodu Državni referentni laboratorij za mikotoksine u hrani i hrani za životinje, a 2014. godine Laboratorij za provedbu analiza za utvrđivanje patvorenosti meda, čime je Zavod otvorio put za suradnju i umrežavanje s europskim referentnim centrima u sustavu sigurnosti hrane.

Opširnije o viziji, misiji i ciljevima u dokumentu:

Vizija, misija i ciljevi

 

 

Stvaramo zdraviju budućnost