gerontologija

Preporučene mjere zaštite za starije osobe kod izlaganja visokim temperaturama zraka

Preporučene mjere zaštite zdravlja za starije osobe pri izlaganju visokim temperaturama zraka iznad 30°C

Geroprofilaksa / Geroprophylaxis – novi predmet cjeloživotnog učenja na Međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilišta u Splitu / Split Summer School 2021

15. lipnja 2021. godine održan je tečaj trajne izobrazbe (online) pod nazivom "Geroprofilaksa/Geroprophylaxis".
Geroprofilaksu predstavlja skup preventivnih mjera i postupaka primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za gerontološkog osiguranika i gerijatrijskog bolesnika čija je svrha sprječavanje bolesti i funkcionalne...

Projekt „Svi za pamćenje – SPAM“

Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba pri Službi za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ jedan je od partnera Gradu Zagrebu u

Prehrambeno - gerontološke norme/jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima

Prehrambeno - gerontološke norme

Porast broja osoba starije životne dobi u Republici Hrvatskoj civilizacijski je doseg i posljedica poboljšanja životnog standarda i zdravstvene zaštite cjelokupnog stanovništva. Skrb o starijim i nemoćnim osobama stoga postaje sve zahtjevnija društvena aktivnost u pogledu ljudskih i materijalnih resursa

Trideseta godišnjica Međunarodnog dana starijih osoba

Međunarodni dan starijih osoba

Glavna skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. proglasila je 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba, što znači da ove godine obilježavamo njegovu 30. godišnjicu. Prilikom obilježavanja ovoga dana, važno je istaknuti kako je u Hrvatskoj među preminulim osobama od bolesti COVID-19 udio osoba u institucijskoj skrbi manji od jedna...

Međunarodni dan starijih osoba - 1. listopada 2020.

Pojava pandemije COVID-19 u 2020. godini nužno je javnozdravstvene i programske intervencije usmjerila prema povećanim rizicima i specifičnim potrebama populacije starije životne dobi. Od posebnog značaja je uloga starijih osoba u očuvanju vlastitog zdravlja i funkcionalne sposobnosti, kao i njihov aktivni doprinos tijekom sučeljavanja sa svim...

Služba za javnozdravstvenu gerontologiju - Gerontoknjige

Javnozdravstvena gerontologija (JZG) bavi se karakteristikama i potrebama populacije starije životne dobi koje su vezane uz zdravlje te joj je cilj razvijati model aktivnog zdravog starenja na razini populacije.

Stranice