Tribina
22.07.2021
200. jubilarna gerontološka tribina - promocija prvog sveučilišnog udžbenika "Alzheimerova bolest i druge demencije"
Image
alzheimerova-bolest-i-druge-demencije-rano-otkrivanje-i-zastita-zdravlja-prednjica.jpeg
Vrijeme održavanja:

Prvi sveučilišni udžbenik Alzheimerova bolest i druge demencije – rano otkrivanje i zaštita zdravlja, promoviran je na 200. jubilarnoj gerontološkoj tribini, održane 13. prosinca, 2016. g. u Hrvatskom liječničkom zboru. Predsjednik HLZ-a, prof.dr.sc. Željko Krznarić, dr.med., uvodno je govorio o značenju 200. jubilarne gerontološke tribine posvećenu 2. promociji prvog sveučilišnog udžbenika o Alzheimerovoj bolesti te istaknuo stalnu edukaciju iz gerontologije i gerijatrije uz postignuće specijalizacije iz gerijatrije u Hrvatskoj po UEMS-u. Uslijedio je glazbeni uvodni program u izvođenju: doc.dr.sc. Nada Lang, prof.dr.sc. Božena Šarčević, dr. Blanka Brezovec Cvetnić i prof.dr.sc. Mihaela Britvec.

Moderatori  200. jubilarne gerontološke tribine, a ujedno i promotori sveučilišnog udžbenika: prof.dr.sc. Drago Batinić, prodekan za poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doc.dr.sc. Venija Cerovečki-Nekić, pročelnica Katedre za obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, izv.prof.dr.sc. Branko Kolarić, voditelj Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr. Andrija Štampar“. Recenzenti: akademik Zijad Duraković, prof.dr.sc. Zdravko Ebling; urednici: doc.dr.sc.prim. Spomenka Tomek-Roksandić, prof.dr.sc. Ninoslav Mimica i dr.sc. Marija Kušan Jukić, Anđa Raič, prof. u ime izdavača Medicinske naklade, istaknuli su strukturiranost 73 autora, interdisciplinarnog sastava gerontoloških stručnjaka i znanstvenika u izradbi sveobuhvatnog sadržaja prvog udžbenika. Sveučilišna knjiga Alzheimerova bolest i druge demencije – rano otkrivanje i zaštita zdravlja, sadrži ukupno 32 poglavlja: uvodne teme 9 poglavlja, specifične teme 19 poglavlja, dodatak s edukativnim testovima znanja o Alzheimerovoj bolesti te ilustriranim primjerima iz prakse ranog otkrivanja Alzheimerove bolesti. Urednici, doc.dr.sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim.dr.med., prof.dr.sc. Ninoslav Mimica, dr.med. i dr.sc. Marija Kušan Jukić, dr.med., istaknuli su značenje unapređenja zaštite zdravlja starijih osoba i uvođenjem registra za Alzheimerove bolesnike te značenju geroprofilaktičkih mjera primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za psihogerijatrijske bolesnike.

Recenzent, akademik Zijad Duraković, istaknuo je kako je knjiga pisana pregledno i jasno, tekstovi su oblikovani prema suvremenoj edukacijskoj praksi, didaktički su dobro strukturirani, priručnik je obogaćen tablicama i slikama, a dodatna su mu vrijednost prikazi slučajeva iz prakse. Zaštita zdravlja starijih osoba je glavni pokazatelj napretka ili propusta u zaštiti zdravlja cjelokupnog pučanstva. Najmodernija znanstvena disciplina - gerontologija, kao i najprestižnija medicinska specijalizacija po UEMS-u - gerijatrija, dokazuju kako sustav obrazovanja mora odgovoriti na aktualno interesno tržište razvoja novih specijalističkih interdisciplinarnih gerontoloških profesija, a time i ostvarenjem obligirajuće sveučilišne nastavne literature, prve knjige u Hrvatskoj: Alzheimerova bolest i druge demencije – rano otkrivanje i zaštita zdravlja.

Prof.dr.sc. Zdravko Ebling, dr.med., istaknuo je kao recenzent, da je prva knjiga u Hrvatskoj o Alzheimerovoj bolesti, sadržajno strukturirana kroz interdisciplinarnu gerontološku istraživačku djelatnost, kojom se eminentni stručnjaci i znanstvenici različitih specijalističkih struka bave zaštitom zdravlja starijih osoba. Ovo je prvo sveučilišno štivo na ovu temu koje je nedostajalo u dosadašnjoj hrvatskoj obveznoj edukacijskoj sveučilišnoj literaturi, a koje će značajno pridonijeti razvoju gerontologije i gerijatrije, poglavito psihogerijatrije, kao i specijalističkom usavršavanju opće / obiteljske medicine. Priručnik je usmjeren na edukaciju i stalnu doedukaciju stručnjaka različitih specijalističkih struka koji se bave, ili će se baviti, zaštitom zdravlja gerijatrijskog i psihogerijatrijskog bolesnika s Alzheimerovom bolešću. Namijenjen je studentima medicine, poslijediplomantima iz gerijatrije, psihijatrije, javnog zdravstva, epidemiologije, gerontologije, specijalistima opće / obiteljske medicine, gerijatrima, psihogerijatrima, psiholozima, neurolozima, gerijatrijskim medicinskim sestrama, socijalnim radnicima, fizioterapeutima, gerontološkim nutricionistima, gerontostomatolozima, gerontokineziolozima, radnim terapeutima za starije, te gerontomenadžerima i pravnicima u zaštiti zdravlja starijih osoba.

Prof.dr.sc. Branko Kolarić, dr.med., Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“