Novost 20.12.2022
219. Gerontološka tribina - obilježavanje 20. godina Referentnog centra Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba
Image
GT 219_1

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, 6. prosinca 2022. godine održana je svečana 219. Gerontološka tribina povodom obilježavanja 20. godina Referentnog centra Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba.

Tribinu su prigodnim riječima, otvorili ravnatelj Zavoda, prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., načelnica Sektora za primarnu zdravstvenu zaštitu i zdravstveni turizam MZ, Ivana Portolan Pajić, dr. med., univ. mag. sanit. publ. i voditeljica Odsjeka za javnozdravstvene programe i projekte Sektora za zdravstvo Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Jasna Tucak, dipl. ing.preh. tehn.

Prvi dio programa Tribine bio je posvećen obilježavanju 20. godina Referentnog centra MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba. Tradiciju, ulogu i značaj Referentnog centra predstavila je izv. prof. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med., a voditeljica Službe za javnozdravstvenu gerontologiju dr. Tanja Ćorić prezentirala je aktivnosti Službe. U drugom dijelu Karmen Arnaut, mag. med. techn., predstavila je aktivnosti Tima za suzbijanje epidemije COVID-19 u domovima za starije osobe, dok je Glorija Bačić, bacc. med. techn. prezentirala iskustva Doma za starije osobe Park tijekom epidemije COVID-19.

Eminentni stručnjaci iz područja psihijatrije prim. dr. sc. Marija Kušan Jukić, dr. med., voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Zavoda i prof.prim. dr. sc. Ninoslav Mimica, dr. med. predstojnik Klinike za psihijatriju vrapče Medicinskog fakulteta u završnom dijelu promovirali su sveučilišni udžbenik „Psihijatrija starije dobi“.

Razvoj djelatnosti Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, datira od 7. travnja 1978. godine, kada se prvi put pojavljuje pod nazivom Gerijatrijski centar u okviru Službe za zdravstvena istraživanja i unaprjeđenje zdravstvene zaštite Zavoda za zaštitu zdravlja Grada Zagreba. Redovita gerontološko-javnozdravstvena djelatnost je registrirana u prosincu 1984. godine pod nazivom Gerontološki centar čiji je voditelj bio doc. dr. sc. Berislav Defilipis, dr. med. ujedno i direktor Zavoda za zaštitu zdravlja Grada Zagreba. Gerontološko-javnozdravstvena djelatnost Zavoda se pod tim nazivom odvija do 1998., a od Međunarodne godine starijih osoba 1999., djeluje pod nazivom Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo Grada Zagreba.

Centru za gerontologiju 6. ožujka 2002. godine dodjeljuje se naziv Referentni centar Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba, a voditeljica postaje doc. prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med. koja tu dužnost obnaša do 2018. godine. Posebno treba istaknuti dobivenu Plaketu Grada Zagreba 29. svibnja 2003. za izuzetne rezultate razvoja gerontološko-javnozdravstvene djelatnosti Referentnog centra Ministarstva zdravstva Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centra za gerontologiju.

Zbog postignutih rezultata promicanja Programa aktivnog zdravog starenja starijih osoba tijekom 2004. godine. Centar za gerontologiju dobiva Priznanje: Ekspertize (televizijskih emisija sučeljavanja o zaštiti i unaprjeđenju zdravlja), za izradu i promicanje projektnog modela: Gerontološki centri - izvaninstitucijska skrb za starije osobe.

Zapažene rezultate Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba postiže suradnji s Hrvatskim društvom za gerontologiju i gerijatriju HLZ u organizaciji Prvog (1998), Drugog (2006) i Trećeg hrvatskog gerontološkog i gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem (2016).  

2008. godine (14.05.2008.) Centru za gerontologiju za drugo petogodišnje razdoblje obnavlja se naziv Referentnog centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba, dok treće petogodišnje mandatno razdoblje započinje 05.11.2013. godine tijekom kojeg Centar za zdravstvenu gerontologiju postaje Služba za javnozdravstvenu gerontologiju na čelu s voditeljem prof. prim. dr. sc. Brankom Kolarićem, dr. med.

Rješenjem Ministarstva zdravstva od 18. rujna 2019. godine započinje četvrto petogodišnje mandatno razdoblje kada Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ,,Dr. Andrija Štampar“ postaje Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba pod vodstvom prof. prim. dr. sc. Branka Kolarića, dr. med.

Služba za javnozdravstvenu gerontologiju, Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba

Image
GT 219_2
Image
GT 219_1
Image
GT 219_3
Image
GT 219_4
Image
GT 219_5
Image
GT 219_6
Image
GT 219_7