Novost 27.10.2023
Dostupnost zdravstvene i socijalne skrbi osobama starije životne dobi – Desetljeće zdravog starenja
Image
221 GT

U NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ u utorak, 24. listopada održana je 221. gerontološka tribina pod nazivom „Dostupnost zdravstvene i socijalne skrbi osobama starije životne dobi – Desetljeće zdravog starenja“. Tribinu su prigodnim riječima otvorili voditeljica Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Tanja Ćorić, dr. med. te zamjenik ravnatelja Zavoda dr. sc. Bruno Cvetković, dipl. san. ing.

Iz Službe za javnozdravstvenu gerontologiju NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ – Referentnog centra MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba, izv. prof. prim. dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med., predstavila je rezultate znanstvenog institucijskog projekta Sveučilišta u Splitu, Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija „Samoprocjena potreba starijih osoba za uslugama gerontoloških centara (izvaninstitucijske skrbi) u Splitu“, provedenog od 2020. do 2023. godine. Glavni cilj projekta bio je gerontološko-javnozdravstvenom analizom utvrditi postoje li i koje su potrebe starijih osoba za uslugama Gerontoloških centara (izvaninstitucijske skrbi) dok čekaju smještaj u decentralizirani dom za starije osobe u Splitu. Dobiveni rezultati pokazuju kako su od ponuđenih usluga gerontoloških centara najpotrebnije „usluge pomoć u kući“ odnosno usluge gerontodomaćica. Navedenim znanstvenim projektom je utvrđeno kako je procjena funkcionalne samostalnosti osoba u dobi od 65 i više godina ključan gerontološko-javnozdravstveni pokazatelj za planiranje usluga izvaninstitucijske skrbi za starije osobe.

Dunja Kuliš, univ. mag. med. dent., suvoditeljica projekta „Oralno zdravlje treće životne dobi“ održala je predavanje „Stomatologija rizičnih pacijenata starije dobi s naglaskom na parodontitis“ pri čemu je istajnula kako je Svjetska zdravstvena organizacija odredila smjernice o važnosti oralnog zdravlja u starijoj životnoj dobi te naglasila povezanost između oralnog i općeg zdravlja. Gerontostomatologija je interdisciplinarna znanost koja se bavi proučavanjem zdravog te prevencijom i liječenjem bolesnog stomatognatog sustava u starijih osoba. Oralno zdravlje je važno za žvakanje i probavu, govor, izgled i psihičko stanje pojedinca te je preduvjet za dobru žvačnu funkciju koja ima utjecaj na izbor hrane i njezin nutritivni sastav. Parodontitis je bolest koja se pojavljuje neovisno o životnoj dobi, ali njegove su posljedice najizraženije kod starijih osoba. Posebno je pohvaljen projekt „Pokretni gerontostomatološki specijalistički tim“ čiji je cilj proširiti se na razinu cijele Republike Hrvatske i ujedno time razviti Nacionalnu strategiju zdravog oralnog starenja s ciljem osiguranja kvalitetnog života starijih osoba uz poboljšanje općeg i oralnog zdravlja.


Pripremila: Manuela Maltarić, mag.nutr., Služba za javnozdravstvenu gerontologiju

Image
221. GT_1
Image
221. GT_2
Image
221. GT_3
Image
221. GT_4
Image
221. GT_5