stariji; gerontologija

z
Novost09.11.2023.
Služba za javnozdravstvenu gerontologiju NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ – Referentni centar Ministarstva zdravstva za zaštitu zdravlja starijih osoba organizira 222.
221 GT
Novost27.10.2023.
U NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ u utorak, 24. listopada održana je 221.
Međunarodni dan starijih
Novost29.09.2023.
Opća skupština Ujedinjenih naroda (UN) usvojila je prije 75 godina Opću deklaraciju o ljudskim pravima koju su napisali predstavnici iz cijelog svijeta kako bi temeljna ljudska prava bila sveobuhvatno zaštićena.