Povijest Zavoda

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” osnovan je 1949. godine pod nazivom Higijenski zavod, a djelovao je kao stručna i istraživačka ustanova za sva pitanja s područja higijene i preventivne medicine.

1961. godine Narodni odbor grada Zagreba donosi rješenje o Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Tom odlukom Higijenski zavod proglašen je za samostalnu zdravstvenu ustanovu koja djeluje kao samostalna ustanova organizirana na načelima društvenog samoupravljanja.

Zadatak je Zavoda, kako stoji u toj odluci, da organizira i provodi preventivnu zdravstvenu službu, unaprjeđuje javnu higijenu, proučava probleme s područja komunalne, industrijske i prehrambene higijene; usklađuje rad zdravstvenih ustanova na području grada radi provođenja općih zdravstvenih mjera i akcija za zaštitu narodnog zdravlja; pruža stručnu pomoć u provođenju preventivnih mjera i da daje metodske upute zdravstvenim ustanovama; proučava i sprečava zarazne bolesti i epidemije te bolesti koje nastaju zbog nehigijenskih uvjeta života; proučava probleme zdravstvene zaštite majki, dojenčadi, predškolske i školske djece i mladeži; proučava probleme socijalnih bolesti; organizira rad na zdravstvenom prosvjećivanju i sudjeluje u njemu te prikuplja, obrađuje i analizira podatke zdravstvene statistike.

Godine 1994. Zavod za zaštitu zdravlja grada Zagreba mijenja ime u Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, 2008. godine u Zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, a 2014. godine u Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".