Novosti

Aedes japonicus, nova invazivna vrsta komaraca na području Hrvatske

Prvi nalaz vrste Aedes japonicus u Hrvatskoj i prvi nalaz Aedes albopictus na području Krapinsko-zagorske županije! U okviru javnozdravstvenih mjera zaštite, Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) Službe za epidemiologiju Zavoda istražuje i prati vrste komaraca na području grada Zagreba te potencijalnu opasnosti koju komarci...

Liječnički pregledi za smještaj u studentske domove (akademska godina 2014./2015.)

Studenti viših godina koji su ostvarili pravo na smještaj u studentski dom u akademskoj godini 2014./2015. liječnički pregled mogu obaviti u nadležnim ambulantama školske i sveučilišne medicine prema priloženom popisu (PDF). Molimo studente da Pregled za smještaj u studentski dom provodi se u svrhu utvrđivanja zdravstvenih rizika za boravak u...

Stranice