komarci

Suzbijanje letećih komaraca – adulticidno tretiranje na području grada Zagreba, 12. srpnja 2016.

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba obavještava građane da će se provoditi suzbijanje letećih komaraca - adulticidno tretiranje u utorak, 12.07.2016. u vremenu od 4:00 do 7:00 sati na područjima: ŠRC Jarun, Jarun – zelena zona, ŠRC Mladost, Studentski dom Stjepan Radić...

Aedes japonicus, nova invazivna vrsta komaraca na području Hrvatske

Prvi nalaz vrste Aedes japonicus u Hrvatskoj i prvi nalaz Aedes albopictus na području Krapinsko-zagorske županije! U okviru javnozdravstvenih mjera zaštite, Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) Službe za epidemiologiju Zavoda istražuje i prati vrste komaraca na području grada Zagreba te potencijalnu opasnosti koju komarci...

Stranice