Međunarodni program "Eko-škola"

U školskoj godini 2015./2016. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ prijavio se za sudjelovanje u međunarodnom programu Eko-škola, kojeg je razvila Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE). 

Cilj Zavoda je pomoću ovog međunarodnog programa poboljšati postojeći sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001, a koju je ustanova uvela u svibnju 2014. godine kao dio integriranog sustava upravljanja prema Modelu Štampar koji obuhvaća pet međunarodnih normi za upravljanje ISO 9001/ ISO 14001/ISO 45001/ISO IEC 17025/ISO 15189 i ISO IEC 17065. U okviru redovne interne edukacije za sustav upravljanja okolišem provodi se program Eko škole za zaposlenike Zavoda, pripravnike i vježbenike. U svibnju 2016- te godine proveden je audit za stjecanje Povelje Eko-škole i dobivanje Zelene zastave. Koordinator Eko –škole za Zavod je Antonija Galić, univ. spec. oecoing., dipl. ing.

Program se službeno počeo provoditi od 1994. godine u Danskoj, Njemačkoj, Grčkoj i Velikoj Britaniji. Danas se programi Eko-škole provode u više od 59 država svijeta koje povezuju više od 46 000 škola. Međunarodne Eko-škole su program osmišljen za provedbu smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš, a nacionalni koordinator Eko-škola u Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa naša - http://www.eko.lijepa-nasa.hr 

Eko-škole su program i sustav nagrađivanja. Škole se nagrađuju Zelenom zastavom s znakom Eko-škole koja se može izvjesiti na zgradi škole ili izložiti u predvorju. Škole također dobivaju i povelju (certifikat) Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš, pravo na logo (znak Eko-škole) koji će se nalaziti na dopisima te im je omogućena i medijska promidžba u Hrvatskoj i svijetu.

Cilj programa: ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika i djelatnika Eko-škole.

Zadaća: odgojiti mlade generacije osjetljivima na pitanja okoliša i osposobiti ih za donošenje odluka o razvoju društva u budućnosti.

Status Eko-škole je sustav nagrađivanja na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, što je osobitost ovog prepoznatljivog i kvalitetnog modela odgoja i obrazovanja. Škole koje ispune postavljene kriterije i koje brigu za okoliš promiču kao trajnu vrijednost i način življenja, dobivaju povelju o statusu Međunarodne Eko-škole i Zelenu zastavu s znakom Eko-škole. Ovo prestižno međunarodno priznanje dodjeljuje se na dvije godine, nakon čega slijedi obnova statusa.

Program Eko-škola jasno određuje i usmjerava način na koji se nastavni sadržaji o zaštiti okoliša, koji su dio redovnog nastavnog plana i programa, primjenjuju u svakodnevnom životu škole. Posebna pozornost posvećuje se pitanjima smanjivanja i zbrinjavanja otpada, racionalnog korištenja energije i vode i uređivanju školskog okoliša. Svi sudionici života u Eko-školi: učenici, učitelji/odgojitelji, administrativno i tehničko osoblje škole, roditelji, javna i mjesna poduzeća, predstavnici lokalne uprave i dr., zajednički poduzimaju niz praktičnih koraka i aktivnosti s ciljem smanjenog opterećenja okoliša. Sudionici Eko-škole zainteresirani su i aktivni u prenošenju svoje odgovornosti na obitelj i širu zajednicu, oni žive "EKO".

dipl. ing. mene Antonija Galić, univ.spec.oecoing.dipl.ing.