Opći uvjeti korištenja

Informacije objavljene na Internetskoj stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ www.stampar.hr su javne, uz obvezatno citiranje izvora. Izvor mora biti citiran tako da sadrži adresu stranica na Internetu, a preporučeni način citiranja je:

Izvor informacija: Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, www.stampar.hr

Korištenjem ove internet stranice smatra se korisnik pristaje na ove Uvjete korištenja, razumije ih i prihvaća, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja provodi se u skladu s ovim Uvjetima.

Internetske stranice NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ ne smije se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promicanje istih.

Informacije objavljene na ovoj stranici općeg su karaktera i kao takve nisu namijenjene specifičnim svrhama, stoga se ne mogu smatrati stručnim savjetom.

Poduzimamo sve kako bismo što više smanjili smetnje prouzročene tehničkim pogreškama. Moguće je da se neki podaci ili informacije na ovoj internetskoj stranici nalaze u datotekama ili su strukturirani u formatima koji sadrže greške. U takvim slučajevima ne možemo zajamčiti da naša usluga neće biti prekinuta ili otežana na bilo koji drugi način. NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ ne prihvaća odgovornost u slučaju otežanog prijenosa podataka uslijed različitih internetskih mreža ili neusklađenosti zbog korisnikova mrežnog preglednika.

 

Zaštita autorskih prava

Korisnicima se savjetuje da provjere obavijesti o autorskim pravima pojedinih dokumenata koje se održavaju u okviru internetskog mjesta www.stampar.hr.

Multimedijski sadržaj dozvoljeno je pregledavati, no njegovo preuzimanje nije dozvoljeno. Za korištenje multimedijskog sadržaja potrebno je dobiti prethodno pisano odobrenje autora.

 

Ponovna uporaba

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija 

 

Ako Korisnik postupa protivno navedenim Općim uvjetima korištenja na bilo koji način ili u bilo kojem dijelu snosi isključivu odgovornost za štetu koja bi time nastala.

Za sva pitanja u vezi korištenja podataka i ostalog sadržaja možete se obratiti na e-mail: info@stampar.hr.