Aerobiologija

Ispitivanja životnog i radnog okoliša – Aerobiologija

Monitoring alergenog peluda u zraku

• Svakodnevne analize alergene peludi u zraku u svrhu pravovremenog informiranja javnosti putem medija u obliku alergijskog semafora

• Izrada peludnog kalendara

• Edukacija građanstva, djece predškolske i školske dobi o tipovima alergene peludi.

• Koordinacija izrade “Peludne prognoze za Hrvatsku” u suradnji s mrežom zavoda za javno zdravstvo i Plivazdravlje

• Koordinacija izrade “Biometeorološke prognoze” u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom i Klinikom za psihijatriju Vrapče u svrhu pravovremenog informiranja javnosti o atmosferskim prilikama i njihovim promjenama te utjecaju određenih vrsta i koncentracija peluda u zraku na zdravstveno stanje stanovništva.

Analiza peluda suspendiranog u medu (melisopalinološke analize)

• Utvrđivanje kvalitete i geobotaničkog podrijetla ovog pčelinjeg proizvoda.

Zastupljenost indoor-spora

• Analiza zastupljenosti „indoor“ spora (spore prisutne u zatvorenom prostoru: sportske dvorane, plivališta, uredske prostorije, stambeni prostori i dr.) na zahtjev stranke.

Laboratorij provodi postupke, priprema dokumentaciju i ostale poslove vezano uz sustav kvalitete sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.

Laboratorij provodi Program „Ekološka karta Grada Zagreba“. 

Laboratorij u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom sudjeluje u provedbi Programa EUMETNET-a „AutoPollen“.

Imate li dodatnih pitanja vezano uz tijek i financijske troškove analize, kontaktirajte nas telefonom na broj 385 1 46 96 108 ili elektroničkom poštom na adresu barbara.stjepanovic@stampar.hr radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati. Stranke primamo prema dogovorenom terminu.