Edukacije i radionice
18.03.2020
Preporuke za osobe koje rade u trgovinama [COVID-19]
Oznake: 
Image
Preporuke za osobe koje rade u trgovinama [COVID-19]

Uz redovno pridržavanje svih mjera HACCP sustava, predlažemo dodatnu pozornost obratiti na sljedeće:

  1. radnike koji imaju simptome respiratorne bolesti (povišena temperatura, kašalj, učestalo kihanje) udaljiti sa radnog mjesta te uputiti izabranom liječniku;

  2. prema trenutno važećim preporukama Stožera civilne zaštite broj osoba u prodajnom prostoru (zaposleno osoblje i kupci) ne smije preći broj 100 (ili manje, ovisno o prostornim mogućnostima prodavaonice);

  3. osigurati dezinfekcijska sredstva za dezinfekciju svih radnih površina koje je potrebno tretirati minimalno svaka dva sata ili češće;

  4. provesti temeljito pranje i čišćenje, te dezinfekciju svih površina na kraju radnog dana;

  5. potrebno je dodatno obratiti pozornost na higijenu (češće pranje, brisanje i dezinfekcija)  površina koje kupci dodiruju rukama (pokretna blagajnička traka, POS uređaji za naplatu, rukohvati kolica i košara za kupovinu…);

  6. na blagajnama radnici mogu koristiti kiruršku masku koja se skida nakon završenog rada na blagajni (masku tijekom rada ne dodirivati);

  7. tijekom rada na blagajni radnici svakako trebaju izbjegavati dodirivanje lica (očiju, usta) i kose (ako je kosa duža, poželjno ju je vezati u rep);

  8. češća rotacija blagajničkog osoblja radi češćeg higijenskog pranja i dezinfekcije ruku (radnicima osigurati dezinfekcijsko sredstvo za higijensku dezinfekciju ruku);

  9. police i rashladne vitrine obavezno dezinficirati prije slaganja nove robe;

  10. osigurati odvojeno odlaganje jednokratne zaštitne opreme (rukavice i maske) u zasebni pokriveni spremnik te osigurati njihovo zbrinjavanje na siguran način.

U slučaju potrebe za odlaskom u karantenu ili samoizolaciju, razgovor sa stručnom osobom mnogima pomaže. Savjeti psihologa, psihoterapeuta i preporuke psihijatara u ovakvoj kriznoj situaciji mogu olakšati situaciju i smanjiti razinu tjeskobe te smo otvorili linije naše Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” svakodnevno od 8.00 do 20.00 sati. Brojevi telefona su:

01 2991 356                                        01 6468 334

01 4696 276                                        01 6468 335

01 4696 107                                        01 6468 337

01 4696 297                                        01 6468 338