Edukacije i radionice
04.03.2020
Radionica "Pristupačnost osobama s invaliditetom"
Image
Održana radionica u okviru projekta Centar za sigurnost i kvalitetu hrane
Vrijeme održavanja:
Održana radionica u okviru projekta Centar za sigurnost i kvalitetu hrane

 

Pristupačnost osobama s invaliditetom

U Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ održano je 28. veljače 2020. godine predavanje i radionica „Pristupačnost osobama s invaliditetom“, namijenjena svim zaposlenicima s ciljem doprinošenja načelu jednakih mogućnosti i nediskriminacije u okviru provedbe horizontalnih aktivnosti u sklopu projekta „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ (KK.01.1.1.02.0004.).

Voditeljice radionice bile su Marija Škes, mag. educ. reh. i mr. Andreja Radić, dipl. soc. radnica. Tijekom radionice sudionici su upoznati sa zakonodavnim okvirom i strateškim dokumentima značajnim za provedbu cjelovite i jedinstvene politike prema osobama s invaliditetom, zdravstveno-statističkim pokazateljima, specifičnostima osoba s invalidtetom te javnozdravstvenim spoznajama vezanim uz područje diskriminacije, kao i utjecaju diskiminacije na psihičko i fizičko zdravlje osoba s invaliditetom. Sastavni dio radionice bilo je upoznavanje s problemima s kojima se susreću osobe s intelektualnim teškoćama te praktična primjena pomagala koje koriste osobe s invaliditetom u svakodnevnom životu.

Procjenjuje se da oko 15% svjetske populacije živi s nekim oblikom invaliditeta. U Hrvatskoj živi 511.281 osoba s invaliditetom, u Gradu Zagrebu 86.274, što čini 10,8% ukupnog stanovništva grada u 2019. godini, prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom. Europska unija promiče aktivno uključivanje i potpuno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu. Strategija Vijeća Europe za osobe s invaliditetom od 2017. do 2023. godine, uz Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom, strateški je dokument značajan za provedbu cjelovite i jedinstvene politike prema osobama s invaliditetom. U području zdravstvene zaštite Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (NN 6/07) osobitu pozornost pridaje položaju osoba s invaliditetom u sustavu zdravstva i pravu na zdravlje. Osobe s invaliditetom imaju pravo na uživanje najviših ostvarivih zdravstvenih standarda bez diskriminacije na osnovi invaliditeta. Potrebno je osigurati i zdravstvene usluge koje su im potrebne upravo zbog njihovog invaliditeta, uključujući ranu identifikaciju i intervenciju, kao i usluge koje preveniraju daljnji invaliditet. U Konvenciji se naglašava važnost nediskriminirajućeg i etičkog pristupa pružanju zdravstvenih usluga. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2017. do 2020. (NN 42/17) te Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. dokumenti su značajni na nacionalnoj razini. Provedbom mjera prethodnih strategija namijenjenih osobama s invaliditetom uspostavljen je kontinuitet dodatne skrbi o osobama s invaliditetom u Gradu Zagrebu. Osiguranje potpune integracije osoba s invaliditetom ostvarivanjem integracije u važnim životnim područjima glavni je cilj Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2016. do 2020. godine. U skladu s ciljevima i prioritetima Zagrebačke strategije, provodi se Anti-stigma program „Prihvaćamo različitost“ (edukativne senzibilizacijske radionice) u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, upravo na temu sprječavanja stigmatizacije i diskriminacije osoba s invaliditetom te je izrađena i tiskana edukativna brošura za učenike osnovnih škola.

Arhitektonska, komunikacijska i socijalna pristupačnost preduvjeti su za ravnopravno uključivanje osoba s invaliditetom u svakodnevni život. U posljednjih deset godina kvaliteta života osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu povećana je u smislu konkretnih pokazatelja otklanjanja prepreka koje uzrokuju nejednakosti. Najvažnija postignuća povezana su s dostupnijim okruženjem, uključujući i gradski prijevoz niskopodnim autobusima i tramvajima, kontinuiranom prilagodbom i povećanjem pristupačnosti ustanova, osiguranjem dodatne usluge specijaliziranog prijevoza kombijem za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom, da bi se osobe s invaliditetom mogle koristiti drugim zajamčenim pravima (odgoj i obrazovanje, zdravstvene usluge, zapošljavanje i dr.). Također se kontinuirano ulaže u razvoj kompetencija osoba s invaliditetom uključivanjem u formalne i neformalne edukacije. U poboljšanju životnog standarda i pružanju mogućnosti za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom organizacije civilnog društva značajno pridonose stvaranju pozitivne predodžbe u javnosti o osobama s invaliditetom i njihovim potrebama te time promiču njihovo uključivanje u život zajednice.

Više fotografija pogledajte OVDJE