Edukacije i radionice
03.09.2020
„Stigmatizacija osoba s oštećenjem sluha“ – predavanje za članove Hrvatskog sportskog saveza gluhih
Image
Stigmatizacija osoba s oštećenjem sluha
Vrijeme održavanja:

U sklopu projekta „Uključivanje gluhe djece i mladeži u redovni sustav sporta“ dana 28. kolovoza 2020. godine u prostorijama Hrvatskog sportskog saveza gluhih, održano je predavanje „Stigmatizacija osoba s oštećenjem sluha“, a uz simultano prevođenje na znakovni jezik.

Okupljenim se članovima Hrvatskog sportskog saveza gluhih (HSSG), uz pozdravnu riječ predavačici, obratila profesorica kineziologije Dragana Tišma.

Stigmatizaciju definiramo kao proces negativnog obilježavanja osobe, dodavanja negativnih obilježja osobi, na temelju jedne karakteristike koju posjeduje. Podrijetlo riječi stigma je iz grčkog jezika i znači naglasiti, istaknuti, označiti. U staroj se Grčkoj stigma odnosila na znak načinjen na tijelu (opekotinu ili posjekotinu) kojim su se označavale moralno loše osobe poput kriminalaca. Imala je funkciju da se osobu percipira manje vrijednim članom društva, koji bi trebao biti isključen iz društva.

Stigmatizirani pojedinci imaju određeno obilježje koje je povezano s negativnim socijalnim identitetom te ga ne obezvređuje samo obilježje, već odnos društva prema obilježju.

Prema Goffmanu postoje tri vrste stigmatizirajućih obilježja:

  1. plemska (obilježja koja se prenose kroz generaciju poput etničke pripadnosti),
  2. tjelesna (tjelesna oštećenja, tetovaža),
  3. neprihvatljive individualne značajke (ovisnost, delinkvencija, agresivnost).

Pojam stigmatizacije obuhvaća tri komponente: neznanje, predrasude i diskriminaciju. Budući da se temelji na predrasudama, diskriminacija najčešće rezultira kršenjem ljudskih prava te izoliranjem i odbacivanjem diskriminiranih osoba.

Predrasude se definiraju kao negativan stav prema pripadnicima prepoznatljive grupe ljudi koji se zasniva isključivo na njihovu članstvu u toj grupi. Stereotipi koji su u pozadini predrasuda su generalizacija o grupi ljudi gdje se određene osobine pripisuju gotovo svim članovima te grupe, neovisno o stvarnim varijacijama, odnosno individualnim razlikama između članova.

Diskriminacija nastaje kada se osobu zbog stvarne ili percipirane pripadnosti određenoj skupini stavlja u nejednak i nepovoljan položaj u odnosu na druge.

Predrasude i stigmatizacija često su rezultat nedostatka znanja i iskustva. Kako bismo umanjili stigmatizaciju važno je educirati stigmatizirane osobe, obitelji, javnost i donositelje odluka o posljedicama stigmatizacije te o izazovima i potencijalima stigmatiziranih skupina.

Zablude, glasine i dezinformacije doprinose stigmatizaciji i diskriminaciji osoba s oštećenjem sluha te otežavaju komunikaciju s čujućim osobama. Nakon predavanja je uslijedila rasprava te su prisutni iznosili svoja iskustva. Ponovno je istaknuto da je komunikacija čujućih osoba prema gluhima osnova koja je nužna kako bi se što bolje integrirali u društvo u cjelini.

Hrvatski sportski savez gluhih (HSSG) osnovan je 29. veljače 1992. godine kao Nacionalni sportski savez koji okuplja sportske saveze, klubove i društva gluhih osoba iz cijele Hrvatske. HSSG je osnovan kako bi se ispunila obveza hrvatskih gluhih sportaša prema Međunarodnom odboru za sport gluhih (Comité International des Sports des Sourds – CISS) u koji su primljeni 1993. godine na 17. Olimpijskim igrama gluhih održanima u Sofiji, u Bugarskoj. Sportovi koje obuhvaća Hrvatski sportski savez gluhih su: curling, badminton, kuglanje, mali nogomet, nogomet, orijentacijsko trčanje, rukomet, stolni tenis, streljaštvo, šah, plivanje, tenis, hrvanje, skijanje, košarka, pikado i odbojka na pijesku.

 

Ivana Šućur, dr. med., specijalizantica javnozdravstvene medicine

Odjel za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo NZJZ „Dr. Andrija Štampar“