Foto 11.10.2022.

218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“

Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“,
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“
Image
218. gerontološka tribina „Otpornost osoba starije životne dobi u svijetu koji se mijenja“